Caricom komt met performance measure framework
23 Jan 2018, 10:27
foto
Ambassadeur Manorma Soekhnandan en Craig Beresford, Caricom Director Strategic Management. (Foto: Raoul Lith)


Om een betere wijze van planning, uitvoering, monitoring, evaluatie en rapportage van onder andere Caricom gerelateerde projecten door te voeren is het Caricom Secretariaat sinds juni 2017 bezig met de ontwikkeling van het Caricom Gender Sensitive Results-Based Management (RMB) System. Het systeem is een gender sensitive development systeem, waar ervoor wordt gezorgd dat gender wordt meegenomen in de planning.

In alles wat wordt voorbereid, wordt gender meegenomen. In verband hiermee organiseert het Caricom Secretariaat op 22 en 23 januari workshops op het ministerie van Buitenlandse Zaken. In de verschillende lidstaten van de Caricom worden awareness en bewustwordingssessies gehouden, vertelt ambassadeur Manorma Soekhnandan, deputy secretary-general van de Caricom.

Het gaat volgens haar om het monitoren en evalueren van het beleid genomen op regionaal niveau, in alle lidstaten op het hoogste niveau. In het proces moet nagegaan worden waar we zijn, waarom we geen progressie maken en wat de obstakels zijn. Soekhnandan benadrukt dat het niet gaat om de nationale plannen van de individuele lidstaten, maar om het regionaal plan.

Craig Beresford, Caricom Director Strategic Management hoopt dat het voordeel heeft voor de mensen die in het land wonen en de gewenste richting wordt opgegaan. Hij legt uit dat het systeem jaarlijkse rapportages zal produceren zodat er kan worden gekeken of de economische, sociale technologische en indicatoren zoals geprojecteerd worden behaald. Het gaat om een stukje verantwoording. Hij benadrukt het belang van resultaten en niet de activiteiten. Leden worden bemoedigd om te uit te voeren op nationaal niveau. De resultaten hiervan zullen moeten uitwijzen of een land bereikt heeft wat het wil, en op basis daarvan wordt de conclusie getrokken of de strategie werkelijk werkt en de juiste richting wordt opgegaan.

Ambassadeur Soekhnandan zegt dat het gaat om een monitorings- en evaluatiesysteem van beleid dat ontwikkeld wordt door een regionaal leiderschapsgroep, waar Suriname deel van uitmaakt. Ze geeft aan dat het ontwikkelen van een systeem voor de hele regio best een uitdaging is, maar daarom is er een groep geïnstalleerd, waar ook de regionale instituten zijn opgenomen. Het team hoopt dat deze instituten ook gebruik zullen maken van het ontwikkelde systeem. Het systeem geeft ook zicht in wat anderen al doen, om te voorkomen dat hetzelfde dubbel wordt gedaan en onnodig geld wordt gestopt in hetzelfde project. Het geeft ook aan welke landen snel beleidszaken hebben uitgevoerd. Misschien hebben ze daar al capaciteit en ervaring opgebouwd, landen kunnen elkaar versterken door het uitwisselen van deze expertise.

Voor het eind van juni is het de bedoeling dat er een’ performance measurement framework’ is, waarin baselines en targets opgenomen zijn waar alle lidstaten het mee eens moeten zijn zodat er gemeten kan worden of de doelen worden gehaald.

Raoul Lith


Tuesday 19 February
Monday 18 February
Sunday 17 February