'Wiens brood men eet, diens taal men spreekt'
23 Jan 2018, 02:48
foto


Eigenlijk ben ik verbaasd en geschokt dat de arts drs. Hasrat, verbonden aan SZF/ Armulov, reageert op mijn schrijven, als zou ik me met halve waarheden en loze uitspraken opwerpen als de hoeder van de gezondheidszorg en op een goedkope manier politiek scoren met het leed van anderen. Wel drs. Hasrat, als volksvertegenwoordiger is het mijn plicht op te komen voor het belang van onze burgers, groot én klein, en ervoor te pleiten dat deze slordigheid en nalatigheid NOOIT meer mag plaatsvinden, NOOIT meer mag voorkomen!

Ik ben er ontzettend trots op een Surinaamse vrouw te zijn van Javaanse komaf, een parlementariër die opkomt voor elkeen. Ik laat mij niet intimideren, chanteren noch discrimineren door niemand, ook niet door u. De minister heeft tijdens een openbare vergadering antwoord gegeven op vragen, die ik op 16 mei 2017 heb gesteld over de ziekenhuisbacterie; hij gaf toen aan dat hygiëne hoog in het vaandel gehouden moet worden in alle ziekenhuizen om ziekenhuisbacterie in te dammen. Maar nu zijn zes (!) baby’s dood doordat de Serratia bacterie bloedvergiftiging heeft veroorzaakt bij hen; vermoedelijk is de medicatieruimte besmet met deze bacterie.

Ben IK er verantwoordelijk voor dat de ziekenhuizen niet op tijd betaald worden? Ziekenhuizen klagen steen en been dat zij niet uitkomen en niet tijdig betaald worden. Tijdens de persconferentie is duidelijk aangegeven dat besmetting met de Serratia bacterie voor bloedvergiftiging heeft gezorgd. Heb IK dat gezegd? Als u dat niet weet, ga googelen wat de Serratia bacterie is, waar ze zich ontwikkelen en hoe zij in contact kunnen komen met de mens. Via hand-handcontact kan het overgedragen worden! Is dat geen slordigheid? Maar als er geen reinigingsmiddelen voorhanden zijn, is dat dan de schuld van het verplegend personeel? Of ligt het aan het beleid van het ministerie van volksgezondheid, die niet op tijd betalingen doet?!

U geeft aan in uw schrijven m.b.t. de macho-uitspraken van de minister aan, dat de minister van Volksgezondheid wat u betreft erg mild is geweest in zijn uitspraken. De minister heeft zich onthouden van uitspraken over de vele wantoestanden zoals fraude, valsheid in geschrifte, malpractice en oplichting in de gezondheidszorg. Mijn mond valt open van datgene wat u neerpent. Draagt u kennis hiervan?! Draagt de minister kennis hiervan, zoals u het neerpent?! Dan is het uw plicht om een klacht in te dienen bij het Medisch Tuchtcollege en bij de PG. Neem die publieke verantwoordelijkheid op u!

En indien dit daadwerkelijk op waarheid berust, zoals u het heeft neergepend, dan heeft de minister als HOOFDVERANTWOORDELIJKE gefaald in deze, door het geheim te houden. Want het parlement is niet op de hoogte van deze wantoestanden. De minister heeft als taak en plicht de samenleving te beschermen tegen alle wantoestanden in de gezondheidszorg! Daarvoor is hij als minister geplaatst.

Ik ben degene die juist mild is geweest met 'macho-uitspraken'. Want in een geciviliseerde staat wordt in zulke gevallen terstond de portefeuille van de minister geëist. Zie maar als voorbeeld het geval van de Venezolaanse gynaecoloog Doctora Caporale, die minister van Volksgezondheid was en in de maand mei 2017 moest opstappen. In een rapport van 2016 is gebleken dat er een verhoogde baby- en moedersterfte werd geconstateerd. Iets dat niet tijdens haar bewind heeft plaatsgevonden. Het falen in de gezondheidszorg wordt in geen enkel land getolereerd. Dus ook in Suriname moeten wij dat niet tolereren!

Ik heb uit de persconferentie vernomen dat in 2015 ongeveer 12%, in 2016 ongeveer 6 %, in 2017 een onbekend percentage en in 2018 tot midden januari 6 baby’s zijn gestorven. Alleen de gevallen van 2018 zijn nu in onderzoek, en men is in afwachting op buitenlandse deskundigen. Maar uit de autopsie is al gebleken dat de Seratia bacterie in de bloedbaan van de kindjes gevonden is. Is dit niet zorgwekkend voor u? Is dit geen falend beleid van het ministerie. Voor mij wel!

De gezondheidsmedewerkers, managers en artsen moeten met weinig beschikbare middelen toveren om hun werk naar behoren te doen in de ziekenhuizen. U moet geen feiten verdraaien en verbloemen, alsof ik tegen bovengenoemde groep zou zijn. Integendeel doen zij hun uiterste best om een ieder die het ziekenhuis binnenkomt een tweede kans te geven in dit aardse leven. Zij hebben ook hun uiterste best gedaan voor de zieke baby’s, maar helaas heeft dit niet mogen baten…

Het gaat om het beleid en de prioriteitstelling van de beschikbare middelen vanuit het ministerie van Volksgezondheid aan de ziekenhuizen, om deze zo belangrijke instellingen goed draaiende en hygiënisch te houden. Niet ik, maar ú bent juist degene die de zaak verergert door onze specialisten over één kam te scheren en te beschuldigen. Integendeel heb ik juist gevraagd voor goede communicatie en behoud van onze specialisten. Communicatie is het beste middel om een oplossing te bereiken. Heeft u eens nagetrokken, een vergelijking gemaakt van de salarissen die in parastatale bedrijven worden betaald en de honoraria van specialisten? Is dat volgens u redelijk en billijk tegenover de specialisten die levens redden, die jarenlang met dure dollars hun studie in het buitenland moesten volgen? En nu dag en nacht in dienst zijn voor de gemeenschap?

U zegt verder: “verschillende personen ..." (ook Karta-Bink) ... Waarom noemt u alle namen niet op? Omdat ik een Surinaamse vrouw van Javaanse komaf ben? U bent discriminerend bezig. Noemt u anders alle namen op! Toentertijd werd alles bekostigd voor operaties in Cuba, Colombia en Nederland. Er waren zelfs GRATIS gecharterde vluchten voor oogoperaties naar Cuba, in samenwerking met Venezuela. Later konden begeleiders hun tickets tegen een koers van 2,80 kopen en werd het makkelijker om mee te reizen. Heden ten dage moeten begeleiders huilend een inzamelingsactie houden om hun tickets betaald te krijgen, tegen een koers van maar liefst 7,60 SRD, om hun baby of familielid bij te staan bij de behandeling in het buitenland. Die van u wordt, als begeleider van SZF, VOLLEDIG betaald, inclusief loon.

Nu moeten SZF-patiënten betalen voor grote operaties. Een hersenoperatie kostte SRD 30.000, waarbij SZF met 40 % inkomt en de patiënt 60 % moet betalen. In het parlement heb ik gevraagd waarom niet omgekeerd: patiënt 40 % en SZF 60%. Toentertijd werden alle operatie zonder bijbetaling verricht voor de patiënt. Is dit geen achteruitgang van de garantie die het ministerie van Volksgezondheid moet bieden?
U geeft aan dat ook bloedverwanten van parlementsleden van de oppositie op dezelfde manier behandeld worden en met spoed tijdens gecharterde vluchten zijn vervoerd. Maakt u dan alle gecharterde vluchten bekend en om wie het gaat, precies zoals u mijn naam heeft genoemd.

U wil een open en eerlijk debat over de gezondheidszorg? Graag! Maar ik doe pas mee indien alle actoren erbij zijn, te weten:
1. de Vereniging van Medici in Suriname (VMS)
2. de Ziekenhuisraad
3. de Apothekersvereniging
4. de Bond van Verpleegkundigen
5. Voedseldeskundigen.

Als een democraat ben ik geen voorstander van hoor zonder wederhoor. Ik ben niet van plan uw brood te eten en uw taal te spreken. Ik doe een beroep op Pipel Radio en Televisie om dit debat niet te maken tot een poppenkastshow van drs. Hasrat, maar een echt open en eerlijk debat te doen voeren met de bovengenoemde actoren. Dán kunnen wij praten over duidelijkheid en transparantie voor de samenleving. Intimidatie schrikt mij niet af! Juist als politica ga ik geen enkel debat uit de weg, maar als gekozen DNA-lid is het parlement, het huis van het volk, de plek bij uitstek voor mij om te debatteren, aangezien ik verantwoording moet afleggen aan het volk, in tegenstelling tot dhr. Hasrat, die verantwoording moet afleggen enkel en alleen aan zijn werkgevers, maar indien het u, beste meneer, lukt om alle actoren aan tafel te krijgen, dan doe ik zeker mee met het debat.

Ik ben een djadja uma, afstammeling van strijders (Satrya’s), die zich niet laat intimideren, chanteren of discrimineren, ook niet door u, drs. Hasrat!

Ingrid Karta-Bink
Parlementariër
Lid fractie Pertjajah Luhur

Tuesday 19 February
Monday 18 February
Sunday 17 February