Caricom prijst Suriname voor GEI-indicatoren rapport
22 Jan 2018, 18:25
foto
Minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken.


Suriname is de tweede Caricom-lidstaat die zijn rapport over het pilotproject van de Gender Equality Index (GEI)-indicatoren heeft voltooid. Dit is volgens Philomen Harrison, Director Regional Statistics van het Caricom Secretariaat, zeer prijzenswaardig.Deze indicatoren hebben namelijk verstrekkende gevolgen voor het genderbeleid.

De GEI-indicatoren geven aan welke centrale plaats moet worden gegeven aan gendergelijkheid en de empowerment van vrouwen en meisjes. Ook zijn deze bedoeld om trends in genderongelijkheid te identificeren en deze om te keren. Maar fundamenteel kunnen ze er vooral voor zorgen dat de doelen en streefdoelen van de Sustainable Development Goals een degelijk genderperspectief omvatten.

Harrison was zeer positief over het Bureau Gender Aangelegenheden (BGA), die namens het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) de contouren voor een degelijk genderbeleid helpt ontwikkelen. Ook prees ze het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS) en de betrokken ministeries voor hun bereidwilligheid om op dit gebied samen te werken. Tijdens een eerder gehouden High Level Policy Dialogue hadden deze organisaties, samen met vertegenwoordigers van onder andere UN Women, het ministerie van Buitenlandse Zaken en andere belanghebbenden hierover reeds van gedachten gewisseld.

Belang statistieken
Biza-minister Mike Noersalim zegt desgevraagd bij die gelegenheid te hebben aangegeven dat met de bekrachtiging van het CEDAW-verdrag in 1993 en andere internationale verbintenissen Suriname (internationaal) het belang van gendergelijkheid tot uitdrukking heeft gebracht. Hoewel het ministerie van Binnenlandse Zaken uiteindelijk verantwoordelijk is voor het beleid, is de uitvoering daarvan een kwestie van alle ministeries en relevante belanghebbenden, zoals onderstreept in het ontwikkelingsplan 2017-2021.

Volgens Harrison staat de Caribische Gemeenschap klaar om met alle belanghebbenden samen te werken en de maatregelen die moeten worden uitgevoerd ter verbetering van de positie van vrouwen en meisjes op de agenda te plaatsen. Zij onderstreepte dat er geen op feiten gebaseerd beleid kan zijn zonder goede statistieken, waaronder genderstatistieken. Deze statistieken zullen beleidsmakers in staat stellen de juiste interventies te ontwikkelen voor specifieke groepen binnen de samenleving, met name de meest kwetsbare personen in Suriname en in de Caricom als geheel.

Caricom-functionaris Harris riep daarom de beleidsmakers en de regering van Suriname op om ervoor te zorgen dat er wordt geïnvesteerd in de nationale statistische systemen. Het gaat met name om investeringen in een nationale strategie voor de ontwikkeling van statistieken en in effectieve en bijgewerkte statistiekwetgeving, die de productie van relevante, op gender gebaseerde statistieken van hoge kwaliteit garanderen.

Tuesday 19 February
Monday 18 February
Sunday 17 February