Reactie VMSS op plan voor opheffen jeugdwerkloosheid
20 Jan 2018, 18:43
foto


De Vereniging voor Minderdraagkrachtige Studenten in Suriname (VMSS) heeft kennis genomen van de plannen van de minister van Justitie en Politie, dhr. mr. F. R. Welzijn met betrekking tot het opheffen van de werkloosheid onder de jongeren. De VMSS is een studentenvereniging die ten doel heeft om elke afgestudeerde van de Anton de Kom Universiteit van Suriname en andere HBO instellingen zoals FHR, IOL, AHKCO, UNASAT etc. te helpen aan een bouwgrond. Naast deze doelstelling heeft de VMSS in haar laatste Algemene Ledenvergadering d.d. 15 december 2017 ook als doel gesteld het opheffen van de werkloosheid of het creëren van werkgelegenheid onder studenten.

Aangezien de minister van Justitie en Politie voornemens is een plan te ontwikkelen dat moeten leiden tot het creëren van werkgelegenheid voor jongeren, wilt de VMSS volgaarne een wezenlijke bijdrage daaraan leveren, gezien het feit dat hetzelfde VMSS hetzelfde doel nastreeft, namelijk het creëren van werkgelegenheid onder studenten/jongeren.

De VMSS heeft thans 600 leden en van dit aantal is circa 1/3 deel werkloos. Uitgaande hiervan zal het bestuur van VMSS zich in de komende periode inzetten om deze studenten die werkloos zijn te helpen aan een baan, door gesprekken te voeren met de overheid en de particuliere sector.

De VMSS heeft eveneens als doelstelling het stimuleren van jong ondernemerschap. In dat kader zal het bestuur van VMSS zijn leden motiveren/stimuleren om een onderneming te beginnen. Hierdoor worden overige studenten en jongeren ook gestimuleerd om een onderneming te beginnen om zodoende de verdiencapaciteit van ons geliefd land Suriname te helpen vergroten.

De Vereniging voor Minderdraagkrachtige Studenten in Suriname
namens deze,

Dhr. Paul van Dun LLM.
(voorzitter)

Email: paul.vandun@yahoo.com/vereniging.VMSS@yahoo.com

Tuesday 19 February
Monday 18 February
Sunday 17 February