Rasoelbaks: Na tuchtloze periode nu behandeling klachten
20 Jan 2018, 06:18
foto
Waarnemend president van het Hof van Justitie, Iwan Rasoelbaks. (Foto: Raoul Lith)


Vanaf dit kalenderjaar zullen de tuchtklachten tegen advocaten weer in behandeling worden genomen. De laatste tuchtzaak dateert van 27 maart 1992. Daarna was er om uiteenlopende redenen een tuchtloze periode tot heden. Dit zei de waarnemend president van het Hof van Justitie, Iwan Rasoelbaks, vrijdag tijdens het symposium van de Surinaamse Orde van Advocaten.

De tuchtrechtspraak tegen advocaten in eerste aanleg is volgens de Advocatenwet opgedragen aan het Advocatentuchtcollege. Ruim een jaar geleden is het Tuchtcollege geïnstalleerd en is gevestigd in het gerechtsgebouw te Combé. Het Tuchtcollege kan naast waarschuwing of berisping, een advocaat voor een jaar schorsen of zelfs ontzeggen het beroep uit te oefenen.

Tegen de beslissing van het Tuchtcollege is beroep mogelijk bij het Hof van Justitie. "Organisatorisch zal dit niet eenvoudig worden als we bedenken dat het Hof thans uit elf vaste leden bestaat. De praktische oplossing die binnen het systeem van het formele recht past, is dat het Hof uit de vaste leden bij beschikking een onderzoekskamer belast met het onderzoek, waarna het Hof met alle leden een beslissing zal nemen in hoger beroep. Uiteraard mogen de rechters van het Hof die zitting hebben in het tuchtcollege niet aanzitten in de zaak in hoger beroep," legde Rasoelbaks uit.

De waarnemend Hofpresident benadrukte dat het bestuur van de Orde de kwaliteits- en integriteitstoets moet doen rond de stage en de opleiding. "Je draagt niet iemand voor om toegelaten te worden van wie je op voorhand weet dat die de stand der advocatuur schade zal aanrichten." Ook wordt er gekeken naar het milieu en antecedentenadvies van de procureur-generaal. Door de toets die gedaan wordt in het voorportaal, kan ervan worden uitgegaan dat de toekomstige advocaat kwaliteit en integriteit bezit en zich zal opstellen zoals het een goede advocaat betaamt, totdat het tegendeel blijkt tijdens een tuchtzaak, voerde Rasoelbaks aan.

Tuesday 19 February
Monday 18 February
Sunday 17 February