Dorenia Babel, Okomfu fu Kondre - Keuzes
20 Jan 2018, 22:25
foto
Dorenia Babel, Okomfu fu Kondre. (Foto: Astra Singh)


Twee stel ‘outfits’ had haar moeder netjes voor haar klaargelegd op het bed. Een roze en een groene. Maar dan was ook echt ALLES in die kleur. Vanaf de jurk, tot de sokken en de haarstrikjes. Soms had ze zin om een eigen combinatie te maken. Maar met een huis vol kinderen, zeven eigen en elf van anderen, had moeder Babel geen tijd en ruimte om met ieders’ voorkeuren rekening te houden. ‘Maak een keuze!’ Dat was de opdracht waar de jonge Dorenia steevast mee geconfronteerd werd en de rode draad zou worden in haar leven.

door: Astra Singh

Het grote gezin waarin zij opgroeide vormde de bakermat van haar gevoel voor saamhorigheid, gemeenschapszin en verantwoordelijkheid voor elkaar. Ze gingen steevast gezamenlijk aan tafel. Aan een zijde zaten alle jongens en aan de andere zijde van de tafel zaten de meisjes netjes naast elkaar. Aan de hoofdzijden zaten vader en moeder. En ook daar weer die keuzes. Broodbeleg werd ’s morgens vroeg uitgezet op tafel. Iedereen mocht een beleg kiezen. Niet twee of meer. Slechts één. Die keuze was gelijk het besluit voor wat je ’s avonds op brood zou eten.

Het leerde haar, bewust of onbewust, goed nadenken en om weloverwogen keuzes te maken. ‘Welke consequenties zijn er als ik voor het een of het ander kies?’, ‘Hoe voel ik me met deze keuze?’, ‘Ben ik tevreden over de keuze die ik gemaakt heb?’ Het leerde haar dat het leven altijd keuzes biedt. En dat jij, als mens, heel bewust in het leven moest staan en je keuzes weloverwogen moet maken waaronder… het pad dat je verkiest te bewandelen in je leven.

Het is daarom niet vreemd dat zij op dezelfde weloverwogen wijze een keuze maakte in haar religie. Van huis uit was ze grootgebracht in de leer en regels van het Katholicisme. Ze groeide op met de overtuiging dat dit het geloof was waarin ze de rest van haar levenspad zou afleggen. In de multiculturele Surinaamse samenleving was het een gegeven dat door de 'masala aan etniciteiten' het aanbod van religiën daarom ook heel ruim was. Ondanks continu omgeven te zijn met dit aanbod heeft zij zich steeds, van jongs af aan, zelfbewust en zeer onwrikbaar in haar geloofsovertuiging bewogen door het leven. Totdat zij op 41-jarige leeftijd diepgaander in contact kwam met de Winti-religie.

Dorenia Babel verdiepte zich hierna in de beginselen, de rituelen en geschiedenis van deze religie die door delen van de gemeenschap van oudsher werd geschuwd en gemakshalve werd afgedaan als afgoderij. Zoals zij zichzelf, gedurende haar gehele leven, de discipline van weloverwogen keuzes maken had eigengemaakt ging zij ook hier te werk met grondige research om tot een rotsvast besluit te komen. Zo hervond Dorenia Babel in de Winti-religie haar ziel terug. Zij werd ingewijd tot ‘Okomfu fu Kondre’ of Priesteres voor de Wintigemeenschap. Op die manier werd zij, niet alleen een uitdrager van de Winti-religie maar ook, een voorvechter van het weer in contact brengen van de Surinamers -met Afrikaanse roots- met hun werkelijke identiteit.

Bron: Interview Behind & Know, Radio Boskopu

Tuesday 19 February
Monday 18 February
Sunday 17 February