Open brief van Saamaka Gezagsdragers Nederland
19 Jan 2018, 04:37
foto


Aan de president van de Republiek Suriname

Excellentie,

Op 24 juni 2014 is de Gaama van de Saamaka Belfon Aboikoni ingeslapen. Op 29 september 2014 is te Asidonopo op waardige wijze afscheid van hem genomen door duizenden mensen en is hij naar zijn laatste rustplaats begeleid te Pasitonu (Pikien Rio). De periode van rouw is u niet onopgemerkt gebleven vanwege negatieve gebeurtenissen veroorzaakt door een kleine groep mensen die menen het Opperhoofdschap te claimen, waarbij ernstige feiten zijn gepleegd (grafschennis en het onteren van heilige plaatsen). Het Saamaka gezag moest hierdoor orde op zaken stellen door raadpleging van het Orakel van de Saamaka. Onder leiding van Albert Aboikoni werden gedurende een volle week offers gebracht en diverse rituelen uitgevoerd om onheil te voorkomen. Een vertegenwoordiger van het collectief van Saamaka gezagsdragers in Nederland was hierbij aanwezig.
De fundamentele waarden waarop het Saamaka gezag is gestoeld, zijn vrijheid, waardigheid, rechtvaardigheid en zelfstandigheid. De afgelopen periode zijn deze waarden behoorlijk op de proef gesteld.

De periode van rouw is op 18 september 2016 afgesloten (Limba Uwii). Vanwege de grote rol die de voorouders in het dagelijks leven van ons als Saamaka vervullen, is het van groot belang dat het afscheid, de begrafenis en de rouw op de juiste wijze geschieden. Limba Uwii van een Gaama, is een van de grootste gebeurtenissen in het ceremoniële leven van de Saamaka. Het laatste ritueel van de Limba Uwii (Tuwe pee a watta) is op 2 oktober 2016 afgesloten. Deze rituelen markeren de bijzondere positie van de Gaama als hoogste gezagsdrager en culturele leider van de Saamaka.

Op 9 oktober 2016 heeft de Matjaw Lo, de Bee, Kabiteni en Basiya samen met de stamoudsten, Albert Aboikoni geïnstalleerd als de nieuwe Gaama van de Saamaka.

Excellentie, namens het collectief van de Saamaka gezagsdragers in Nederland vragen wij u een spoedige erkenning van Albert Aboikoni als Gaama van de Saamaka. Albert Aboikoni is de houder van de eerste vredestaf van de Saamaka. Ondanks het feit dat het traditionele gezag daar helemaal niet verplicht toe was, werd op advies van uw departement, op 4 maart 2017 te Asindo’opo een Lio Krutu gehouden die dit onomstotelijk aantoonde. Naast mediabeelden die natiewijd bekeken werden, is hiervan schriftelijk bewijs gestuurd aan het Kabinet van de President en aan de minister van RO met de vraag medewerking te verlenen aan de ontvangst van de Gaama te Paramaribo.

Drie jaren zijn verlopen sinds het overlijden van Gaama Belfon. Er is nu een nieuwe Gaama en er is een nieuwe beleidsvisie. Een visie die de rust en veiligheid in het binnenland kan doen wederkeren en die zich wil inschakelen in de Surinaamse economie. Uw kabinet wordt continu op de hoogte gehouden over de verschillende stappen die worden genomen door het Saamaka gezag onder leiding van Gaama Albert Aboikoni. Daarbij is aangetoond dat met Albert Aboikoni U een betrouwbaar en gezaghebbende gesprekspartner krijgt. De uitdagingen zijn groot en enkel een goede samenwerking tussen de overheid en het traditionele gezag kan garantie bieden voor die duurzame relatie en ontwikkeling die zowel U en Uw regering als de Saamaka gemeenschap kunnen onderschrijven.

Gaama Albert Aboikoni heeft de steun van de overgrote meerderheid van de Hoofdkapiteins van de Saamaka in Suriname en van de Hoofdkapitein en alle Kapiteins in Nederland.

Via deze weg verzoeken wij U Gaama Albert Aboikoni op korte termijn te ontvangen. Namens het collectief van Saramaccaanse gezagdrager in Nederland.

Eindhoven, 18-1-2017

Hiervoor tekenen met de meeste hoogachting,
de heer Mutu Poeketie,
Hoofdkapitein

mevrouw Morea King,
Kapitein

de heer Kensley Vrede,
Kapitein

de heer Sylvester Aboikoni,
Kapitein

Tuesday 19 February
Monday 18 February
Sunday 17 February