Bestuursdienst Brokopondo stelt orde op zaken
19 Jan 2018, 08:23
foto
Gascylinders en zuurstof niet correct opgeslagen. Hiertegen zijn maatregelen getroffen door de bestuursdienst van Brokopondo.


Het districtscommissariaat van Brokopondo voert een verhoogde controle uit op het naleven van diverse wetten en regelgeving. De enige brandweerpost in het district en de plaatselijke politie helpen ook mee. Pomphouders zijn gecontroleerd op brandveiligheid. Opslag van gascilinders en zuurstof blijkt niet te voldoen aan de gestelde eisen. Pomphouders opereren zonder dat zij een vergunning voor de Hinderwet hebben.

Districtssecretaris van ressort Brownsweg, Freddy Linga, zegt aan Starnieuws dat de bestuursdienst een supermarkt heeft gesloten. Hierin werd ook een restaurant geëxploiteerd, terwijl er daarvoor geen vergunning is verstrekt. De ondernemer was gewaarschuwd door de plaatselijke bestuursambtenaar, maar hij wilde niet luisteren.

De bestuursdienst is veel onregelmatigheden tegengekomen. Zo waren gascilinders en zuurstof opgeslagen in ruimten zonder behoorlijke ventilatie. De pomphouders die opereerden zonder een vergunning voor de Hinderwet, zijn aangezegd om hun zaken in orde te maken. Intussen hebben zij zich massaal aangemeld voor het aanvragen van een vergunning. Het commissariaat stelt zich op het standpunt dat iedereen dient te functioneren binnen wet en recht. Zaken die krom waren, worden rechtgetrokken.

Een andere ergernis is volgens Linga het gedrag van de houttransporteurs. Zij rijden nog steeds met overvolle trucks door de woongemeenschap van Brownsweg, terwijl hen een andere weg is toegewezen. Door het gedrag van de vervoerders ontstaan er levensgevaarlijke situaties. De zware trucks zorgen voor verzakking van de weg.