Regering wil oud-VS ambassadecomplex op basis ruil
17 Jan 2018, 20:46
foto
Het voormalige ambassadecomplex van de Verenigde Staten aan de dokter Sophie Redmondstraat.


De regering heeft belangstelling voor het voormalige pand van de Amerikaanse ambassade aan de dokter Sophie Redmondstraat. Het Internationaal Bemiddelings Bureau is hier eigenaar van. De regering wenst haar plan te realiseren op basis van ruil, meldt het Nationaal Informatie Instituut.

De regering streeft ernaar om het ministerie van Justitie en Politie en andere overheidsdiensten zoveel mogelijk in één pand te huisvesten. Het doel hiervan is de dienstverlening naar de gemeenschap te optimaliseren.

De Raad van Ministers heeft de concept intentieverklaring tussen de Staat Suriname, vertegenwoordigd door de ministers van Justitie en Politie en van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer, en het Internationaal Bemiddelings Bureau over de ruil van het voormalig ambassadecomplex goedgekeurd. Dit in ruil voor diverse panden van het ministerie van Justitie en Politie. Tevens zijn de minister van Justitie en Politie en van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer gemachtigd om namens de Staat Suriname de intentieverklaring te ondertekenen.

In verband met de voorbereiding van het proces om genoemde ruil tot stand te brengen is een ad hoc Adviescommissie Ruil Panden Justitie ingesteld, bestaande uit functionarissen van de ministeries van Financiën, van Natuurlijke Hulpbronnen, van Openbare Werken, Transport en Communicatie, van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer en van Justitie en Politie.

Deze commissie zal de minister van Justitie en Politie adviseren om de goedkeuring van de Raad van Ministers te verkrijgen voor het doen van deze ruil.
De commissie heeft als taken:
- het identificeren en het taxeren van de waarde van de terreinen van het ministerie van Justitie en Politie en
- het vergelijken van voormelde waarde met de waarde van het voormalig ambassadecomplex van de Verenigde Staten van Amerika;
- het adviseren van de minister omtrent de terreinen die bij de ruil zullen worden betrokken.

Tuesday 19 February
Monday 18 February
Sunday 17 February