LVV en Natin organiseren cursus kwaliteitsmanagement
17 Jan 2018, 22:43
foto
De cursus ‘Kwaliteitsmanagement in de Visserijsector’ start met het zingen van het volkslied. (Foto: NII)


Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en het Natuur Technisch Instituut (Natin) leiden kwaliteitsmanagers op voor de private sector. De opleiding ‘Kwaliteitsmanagement in de Visserijsector’ is maandag met 24 cursisten gestart. Na afronding van de anderhalf jaar durende cursus, kunnen de afgestudeerden ook als inspecteurs ingezet worden binnen het Viskeuringsinstituut (VKI).

De opleiding is in het kader van de waarborging van de voedselveiligheid op vis en visserijproducten voor lokaal gebruik en de export daarvan. Sinds 2000 is Suriname na de publicatie van de Viskeuringswet (S.B. 2000 no.107) officieel erkend door de Europese Unie (EU), als een land dat voldoet aan de richtlijnen van de Europese Unie met betrekking tot de bewaking van de voedselveiligheid bij de productie en het verhandelen van vis en visserijproducten.

Naast het gezamenlijk werken aan het garanderen van voedselveiligheid, is het van belang om afgestemd te blijven op de ontwikkelingen van de nationale- en internationale voedselveiligheid standaarden, geeft het Nationaal Informatie Instituut aan. Het VKI is de bevoegde autoriteit die belast is met de waarborging van de kwaliteit van visserijproducten conform de wettelijke eisen. Het ministerie van LVV houdt toezicht op het beleid.

Voor de visserijactiviteiten in Suriname zijn de Wet Maritieme Zones, de Zeevisserijwet en de Visstandbeschermingwet relevant - deze worden in samenwerking met de Food and Agriculture Organization (FAO) van de United Nations herzien - en de Aquacultuurwet die nog in concept is. Deze wetten zijn intussen aangepast en moeten nog gefinaliseerd worden door De Nationale Assemblee.

De opleiding is in 1997 voor het eerst gestart met 15 deelnemers en is nadien nog 6 keer verzorgd, de laatste keer in 2014.