Zolang wij ze geloven zullen ze blijven jokken!
17 Jan 2018, 10:15
foto


Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel. Daarmee zijn velen van ons opgevoed. Daarmee is de vrees en afschuw voor de leugen ingeprent. In deze tijd van massamedia is bewezen dat de waarheid niet beter klinkt dan een leugen. Verder is bewezen dat het genoegzaam herhalen van een leugen ervoor zorgt dat deze voor waarheid wordt aangezien. Maar dat maakt haar nog niet tot de waarheid. Eenieder die zich nu begeeft naar ons stuwmeer zal ter plekke drijvende goudwinningsinstallaties aantreffen. Ook al zou je ze vandaag stuk voor stuk ontmantelen, dan nog zou de aangebrachte schade duidelijk waarneembaar zijn.

Maar onze minister van Natuurlijke Hulpbronnen geeft aan dat er geen enkele scalian aanwezig is op het meer. De leiding van de commissie Ordening Goudsector (OGS) geeft aan dat zes partijen met toestemming op het meer werken. O neen wacht, eerst geven ze nog aan dat het stuwmeer geen prioriteit geniet omdat ze elders te werk zijn. Hiermee kopen ze wat tijd. Ze vergeten wel bewust aan te geven in welk gebied ze wel bezig zijn. Feit is dat twee burgers van dit land via Starnieuws, gedocumenteerd aangeven dat er misstanden plaatsvinden. Daarnaast geven twee andere burgers aan dat dit een leugen is. De vernietiging van ons binnenland gaat door. Dit alles om iemands broekzak. Intussen blijven wij horen dat we het groenste land op aarde zijn. 17e rijkste is al afgezaagd, dus groenste land doet het werk nu. Dan schrijven zij artikelen hoe onze natuur onze redding is. Bah.

Hoe zal het komen dat een regering haar burgers stelselmatig leugens blijft voorhouden? Wil zij echt koste wat koste op deze manier in het zadel blijven? Ik overdrijf, hoor ik u denken. Laat mij uw gedachten wat opfrissen;
- Bus- en boothouders geven aan dat ze niet hebben ontvangen. Minister zegt er is geen reden tot staken de mensen zijn betaald. (Achteraf vernemen wij dat de actie is afgeblazen omdat de overheid dreigde andere mensen in te zetten)
- St. Vincentius Ziekenhuis kan geen salarissen uitbetalen. Minister zegt we gaan ze op het matje roepen want dit kan niet. We hebben ze reeds betaald. (Achteraf betalen ze toch onder het mom dat het om een voorschot gaat)
Of deze oude;
- Zandafgravingen te Braamspunt vormen een gevaar voor zeeschildpadden. Minister zegt: "Er zijn geen zandafgravingen te Braamspunt" daarna "Er zijn wel maar zonder gevaar voor schildpadden". (Achteraf geeft hij zelf toe dat hij rekening moet houden met economische belangen van investeerders).
Maar de basis was echt bij deze oude;
- Iedere econoom, behalve de supereconoom, waarschuwde voor een devaluatie. De minister zegt: "Er komt geen devaluatie." (Achteraf was het de schuld van de Surinaamse Wereldcrisis)

Dit alles kan slechts doorgaan indien burgers het gevoel van machteloosheid blijven accepteren. Of voor eigen gewin, hand en span diensten blijven verlenen aan mensen die het niet menen met Suriname.
Totdat wij zelf op onderzoek uitgaan en stoppen met alles klakkeloos geloven. Totdat wij inzien dat stelen van Suriname, stelen van jezelf is.

The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing. Edmund Burke


Marlon Hoogvliet
Wan dyadya Srananman

Tuesday 19 February
Monday 18 February
Sunday 17 February