Column: Politieke Borrelpraat 390
14 Jan 2018, 22:24
foto


“Heren, ik heb een mooi rijmpje voor jullie. Dat gaat zo: Eén en één is meesters been, daarom zakt ons rekenonderwijs als ’n steen en gaat het onzalig heen, want alwetende BEIPenaren weten weer meer in hun kleine teen en sturen op ’t laatste moment onze eigen rekenkundigen heen, want aan hen verdienen ze geen, eerder bij hun buitenlandse PIJP, gezijp en BEIP gaan ze te leen, ondanks ons rekenkundig geween, zeggen ze tegen Levens methode ‘neen.”
“Jakkes, Jules, waar heb je het in hemelsnaam over? Van waar jouw slecht metrisch rijmend uitbraaksel over onze rekenkundigen, ene Levens en over Pijp-ding of Beip of weet ik veel. Wat betekent BEIP?”
“Bazig Erruptional Infantile Patja-patja.”
“Hé, doe nou eens effe normaal, mang! Waar staat de afkorting BEIP nou echt voor?”
“Dat staat voor Basic Education Implementation Program en dat wordt door de IDB gefinancierd, met de goede bedoeling ons basisonderwijs te vernieuwen.”
“Ow, maar sinds wanneer is dit IDB-BEIP-programma dan al actief in ons land?”
“Tja, wat ik weet is dat in mei van het jaar 2000 een bedrag van 150.000 US$ werd goedgekeurd en uitgekeerd aan onze overheid ter voorbereiding van het BEIP.”
‘Goed, dus unu berei a tori voor nanga wan 150 doezoeng Amerkang dalla. Mooi en toen?”
“Wel, na die voorbereiding werd BEIP-1 in december 2003 goedgekeurd ten bedrage van twaalf en een half miljoen Amerkang dalla en dat geld is intussen al lang verbruikt.”
“Met welk meetbaar resultaat voor ons lager onderwijs?”
“Ze waren nog niet klaar met dat programma. Dies ben de fase 1, dan moro mus doro.”
“Of a moni nyan ptienso hebi, da’a k’ba voortijdig.”
“Dat weet je niet, dus hou je mond.”
“Nou, kijk naar de resultaten-nu, die moesten toch beter zijn, als het toen goed was doorgevoerd?”
“Ja, geef die maar de schuld van alles en zeker niet al die leeghoofden die het sinds 2000 daar op Onderwijs voor het zeggen hadden. Vraag jouw Ronald welke politieke partij daar achter elkaar de scepter mocht zwaaien, en zie het resultaat daarvan nu.”
“Na Bouta schuld, klaar!”
“Ja, geef die maar de schuld van alles en zeker niet al die leeghoofden die het sinds 2000 daar op Onderwijs voor het zeggen hadden. Vraag jouw Ronald welke politieke partij daar achter elkaar de scepter mocht zwaaien, en zie het resultaat daarvan nu.”
“Eh, Ron, no tak law-law sani; je praat zomaar dingen. Want wat er na 2010 daar op onderwijs gebeurde, was zo ‘goed’, dat de hele zaak nu nog dieper is gezonken en nu zelfs zonder minister is.”
“Stuurloos, reddeloos, zinkende, net als Justitie en net als wat met die brandende olietanker voor de kust van China is gebeurd.”
“Willen we dit gruwelijk voorbeeld erbuiten laten? Wat gebeurde toen die BEIP van 2003 na een aantal jaren op was?”
“Nou, toen was men, volgens mij genoodzaakt, een BEIP-2 in te voeren.”
“Hemeltje, daar gaan we weer. Wanneer was dat en voor hoeveel?”
“Hou je vast. Volgens wat ik zo een beetje heb onthouden, werd BEIP-2 in juni 2012 door de IDB goedgekeurd voor een bedrag van dertien komma zeven miljoen Amerkang dalla. Intussen is dat ook opgesoupeerd en zie het resultaat: ons lager onderwijs is verder weggezakt in de blubber die we zelf hebben gecreëerd. Nieuwe en oude methoden naast elkaar en door elkaar en in elkaar en op elkaar.”
“Mijn hemelse genade, meer dan 25 miljoen Amerkang dalla sinds het jaar 2000 naar de BEIP-Filistijnen.”
“Dus naar de Beipistijnen.”
“Jullie zeggen zomaar dingen, heb je bewijzen?”
“Laat het ministerie dan openbaar maken waarvoor dit buitenlands geld binnen BEIP de afgelopen jaren allemaal voor is gebruikt: wie er allemaal hoeveel aan hebben verdiend en wat de output ervan is geweest. Ik wed m’n hele jaarpensioen erop dat je nooit de ware cijfers te weten zal komen.”
“Of een awari heeft in de stroompaal bij Onderwijs plotseling een kortsluiting veroorzaakt waardoor juist die ene computer met deze gegevens is gecrasht. Maar we doen er alles aan om een back up te zoeken.”
“Maar waarom gaan onze vertegenwoordigers in die A-sem-lee niet achter deze dingen aan in plaats van een of andere ophef te maken over Dora als hernieuwde OKB-voorzitter?”
“Vraag aan skatje Alice waarom: Dora ben dyam’ing tok? ‘Laat is laat.’ Klari! Met deze soms te mondige tante valt niet te spotten, daarom moest ze weg van Justitie.”
“Nou, er zijn ook DNA-leden die zinnige dingen zeggen, zoals die jongeman Hopdingsong of f’a ning, die zijn ervaringen over natuurbehoud naar aanleiding van zijn bezoek aan Costa Rica met ons deelt. Hoeveel DNA-leden zie je dit doen na hun buitenlandse reis op onze staatskosten?”
“We dwalen af. Wat gebeurde toen BEIP-2 opraakte?”
“Nou, toen werd in december 2015 BEIP-2, tweede fase, dus BEIP-2-2, goedgekeurd voor een bedrag van 20 miljoen US, maar dan wel voor een tiental jaren of meer.”
“Mijn goede genade, dus daarom moest ons eigen project van Levens en Co even geparkeerd worden; de buitenlandse belangen gaan voor.”
“Ik ben jullie vergeten te zeggen dat daar in 2009 de SLO bijkwam, dat is het Nederlandse Instituut voor Curriculumontwikkeling, want wij zijn weer eens te dom om zelf onze curricula samen te stellen.”
“Suriname nog steeds winstgewest voor het buitenland; de eigen kweek mag stikken.”
“Dus daarom verontschuldigt de Surinaamse Vereniging van Wiskunde- en Rekenleraren, de SVWR, zich tegenover al degenen in het veld die hebben meegewerkt aan hun project tot het verbeteren van de didactische rekenvaardigheden bij de glo-leerkrachten. Die leren niet alleen beter rekenen, dat kunnen ze wel, maar ze leren vooral om dat beter in taal over te dragen aan hun leerlingetjes, die steeds slechter worden met het rekenen en vooral met redactiesommen.”
“Vandaar misschien dat onze toppers bij het maken van de landsbegroting niet kunnen rekenen, zich steeds misrekenen en verrekenen, en dan gaan bijrekenen en oprekenen door maar leningen in te rekenen om ambtenarensalarissen af te rekenen en wij maar omrekenen en berekenen dat het ergste voorbij is, yeah; tide, tamara, w’e leni moro fara.”
“Zit nou even niet te spelen met woorden. Wat hoor ik hier vanachter mijn koud glas bier? Die methode van collega Levens met de zeer ervaren wiskunde leerkrachten en rekenkundigen is van de baan geveegd door het MiDong, ik bedoel het Minowazig? Is dat geen fake news?”
“Neks no fake. Jarenlange arbeid van onze gedreven Surinaamse rekenkundigen die het rekenonderwijs een warm hart toedragen, wordt door een stelletje dikhoofden op een super gemene wijze van de tafel geveegd, juist nu deze rekenkundigen de leerkrachten zouden gaan trainen om met deze nieuwe methode om te gaan. Alles was al in kannen en kruiken daarvoor, als de trekker van dit bijscholingsprogramma, onze Leve Levense, een paar weken terug op het Minowazig wordt ontboden en daar wordt hem medegedeeld dat het project on hold is gezet.”
“Wat? Nee! Dit kan toch niet! Hoe is dit mogelijk! Waarom is dit gebeurd?”
“Omdat opeens, op het laatste moment, zonder onze rekenkundigen erbij te betrekken, dat BEIP-ding in dezelfde periode ook snel-snel op de scholen bij de leerkrachten geïntroduceerd moest worden en om te voorkomen dat er ‘verwarring’ met het trainingsprogramma van de Surinaamse rekenkundigen komt, krijgt dat BEIP-ding de voorkeur.”
“O, zijn we weer op de neokoloniale toer en worden onze locals weer eens als grof vuil terzijde geschoven?”
“Nou, zo grof zou ik het niet stellen. Ik kan me wel voorstellen dat het verwarrend voor de te trainen leerkrachten zal zijn om twee aparte trainingen te volgen die elkaar deels overlappen.”
“Maar dan kon die van BEIP toch even wachten? Waarom moest die Surinaamse, die veel praktischer is en veel meer direct resultaat zal opleveren dan geparkeerd worden?”
“Omdat anders de IDB zou opmerken dat een groep eigen rekenleerkrachten met een veel beter ding komt, zonder één Amerkang dalla van de IDB te hebben opgesoupeerd. Dus die vreetnaBeippot hier moest snel de Levense club coupen om niet bij de IDB in diskrediet te raken.”
“Juist, want die training door broeder Levens en z’n Surinaamse Reken- en wiskundeleerkrachten zou meteen aanslaan bij onze glo-leerkrachten; dat zou zijn waar ze al zo lang op wachtten, in plaats van al die Beip-experimentjes die totaal niet aansluiten bij de Surinaamse realiteit en alleen tot nog grotere chaos en demotivatie van leerkrachten en leerlingen hebben geleid.”
“En waarschijnlijk zou het positieve resultaat van de Levense methode dit jaar al blijken bij de rekentoetsen.”
“Maar dat is toch juist goed voor onze leerlingen, de onderwijsgevenden, de ouders, het Minow, dus voor ons allemaal, toch?”
“Ja, mooi en waar, maar dan zou open en bloot aangetoond worden dat wat een groepje gemotiveerde vakmensen op eigen initiatief met lokaal zelf verworven financiële middelen heeft klaargespeeld veel meer effect zou hebben dan wat dat hele BEIP-gedoe na bijkans 25 miljoen Amerkang dalla na 15 jaar niet heeft kunnen veroorzaken.”
“Nee, ik geloof dit niet, onmogelijk! Dat we zo laag gezonken zijn? Dat we elkaar dit aandoen? Nee mang, a no kang! This is a fake. Je hebt teveel gezopen.”
“Sorry brada, this is reality. Helaas, maar zo is het.”
“Ik drink niet meer, ik heb hiervan een vieze smaak in m’n mond gekregen.”
“Dus geen proost?”
“Nee!”

Rappa

Tuesday 25 June
Monday 24 June
Sunday 23 June