Haïti pleit voor verlenging van project Legalisatie
12 Jan, 23:19
foto
De Haïtiaanse ambassadeur Alex Jospitre (r) en de waarnemende minister van Juspol, Ferdinand Welzijn. (Foto: NII)


De status van de Haïtianen in Suriname en het project Legalisatie van het ministerie van Justitie en Politie (Juspol) zijn donderdag door de Haïtiaanse ambassadeur Alex Jospitre tijdens een kennismakingsbezoek aan de waarnemend minister van Juspol, Ferdinand Welzijn, op de agenda geplaatst. Tijdens het onderhoud heeft Jospitre gepleit voor de mogelijkheid van verlenging van het project Legalisatie en de opname van een bredere groep daarbij.

Het project is op 4 september 2017 gelanceerd en heeft tot en met 20 december 2017 geduurd. Vreemdelingen die voor 1 juli 2017 legaal Suriname zijn binnengekomen en door een of andere reden hun legale status niet hebben kunnen regelen, zijn in de gelegenheid gesteld om een verblijfsvergunning aan te vragen.

Welzijn en Jospitre hebben ook gesproken over het verschil tussen Haïti en Suriname met betrekking tot de handelsbekwaamheid, zegt het Nationaal Informatie Instituut (NII). In Haïti is een ingezetene van 18 jaar handelsbekwaam, terwijl volgens de Surinaamse wetgeving de persoon 21 jaar en ouder moet zijn, mits hij of zij jonger gehuwd is.

Welzijn zei dat er bij het volgend project meer onderzoek gedaan zal worden hoe zaken beter aan te pakken; de ervaringen van het project Legalisatie zullen hierbij meegenomen worden. Hij zal in het kader van de evaluatie van het project ook de lokale vertegenwoordigers van onder andere China en Brazilië spreken. Meer dan 1000 illegalen hebben zich in de afgelopen drie maanden geregistreerd om in aanmerking te komen voor een legale status.

Jospitre, die vergezeld was van viceconsul Operations Manager, Rosario Alexandre en zijn assistente Marie Fortune, ziet het bezoek als een eerste stap om de samenwerking tussen beide landen duurzamer te maken.