Organisatie behandeling dialyse patiënten wordt verbeterd
12 Jan, 03:56
foto


Het Staatsziekenfonds (SZF) heeft donderdagavond een twee uur durend onderhoud gehad met een aantal internisten en nefrologen. Dit onderhoud dat op instigatie van het SZF heeft plaatsgevonden moet worden gezien in het licht van het maken van verbeterde afspraken met deze dienstverleners voor de behandeling van dialyse patiënten en het opzetten van een verbeterde organisatie, zegt het SZF.

Het aantal dialyse patiënten groeit explosief en gerelateerd aan de grootte van de bevolking, teveel burgers tot de categorie dialyse- en predialyse patiënten behoren. Het is daarom van groot belang dat er voorzieningen worden getroffen om dialyse patiënten zodanig van een medische behandeling te voorzien waardoor er concreet waarde wordt toegevoegd aan de kwaliteit van hun leven, zegt het SZF.

De optie van niertransplantatie is dan ook aan de orde gekomen. Immers niertransplantatie het alternatief voor een structurele genezing van deze patiënten. Ook andere moderne behandelmethoden waren onderwerp bij het gesprek. Aan het eind van dit onderhoud hebben alle aanwezigen naar elkaar toe bevestigd dat zij dit onderhoud als zeer vruchtbaar hebben ervaren. De medische specialisten zijn ingenomen met het genomen initiatief. Op korte termijn zullen partijen het vervolgtraject in deze voortzetten, deelt het SZF mee.