Medici stellen SZF in gebreke; ultimatum van 2 weken
12 Jan, 00:00
foto


De Vereniging van Medici in Suriname (VMS) stelt het Staatsziekenfonds (SZF) in gebreke. Het Fonds wordt gesommeerd om binnen twee weken tot betaling over te gaan van tegoeden van de medische specialisten/crediteuren onder gelijktijdige verstrekking van alle betalingsspecificaties aan hen. Indien niet volledig voldaan wordt aan de eisen, zal het bestuur van de VMS zijn leden adviseren om de overeenkomst met het SZF per 1 februari op te schorten totdat aan alle betalingsverplichtingen is voldaan.

De VMS stelt in een brief het SZF nu reeds in gebreke indien het SZF niet tijdig en volledig voldoet aan zijn reguliere maandelijkse betalingsverplichtingen tegenover de medische specialisten (op basis van de gemaakte afspraken inzake de vóór de 10e van elke maand ingediende declaraties).

De algemene ledenvergadering van de VMS was woensdag bijeen. Het bestuur van de VMS is gemachtigd om het SZF in gebreke te stellen en te sommeren vanwege herhaaldelijk aanzeggen om tot tijdige betaling over te gaan.
Het gaat om:
1. de klinische en poliklinische tegoeden van de onvolledig betaalde declaraties over de periode sinds de overname door het SZF van de patiëntengroepen vallende onder BAZO en BZV;
2. de klinische en poliklinische tegoeden van de onvolledig betaalde declaraties over de periode vanaf januari 2015 voor de categorie SZF-patiënten;
3. de klinische tegoeden die via de ziekenhuizen aan de medisch specialisten dienen te worden voldaan;
4. de poliklinische tegoeden voortvloeiend uit de backpay van 2011 t/m 2014, zoals overeengekomen tussen het SZF en de VMS in 2015.

U kunt de brief van de VMS aan SZF-directeur Rick Kromodihardjo hier downlaoden.
pdf-icon.gif Ingebrekestelling_SZF.pdf