Capaciteit houtzagerijen zwaar onderbenut
11 Jan, 10:25
foto
In de tabel is de gerealiseerde houtproductie en de prognoses voor 2000-2022 aangegeven. (Bron: SBB)


De houtzagerijen die actief zijn in Suriname, verwerken de helft minder rondhout dan ze in staat zijn. De verwerkingscapaciteit van de in 2016 actieve 67 houtzagerijen en triplexfabrieken kunnen per jaar 750.000 m³ rondhout verwerken. Met een zaagrendement van 40% komt de geschatte gezaagde houtproductiecapaciteit jaarlijks op 300.000 m³. In 2016 is er in totaal 123.000 m³ gezaagd hout geproduceerd, een benutting van zo’n 40% van de beschikbare capaciteit.

In het rapport Surinaamse Bosbouwsector 2016 wordt aangetekend dat de productie van gezaagd hout in vergelijking met 2015, met ongeveer 15% is afgenomen. De productie van triplex is in 2016 ook gedaald met ongeveer 9% in vergelijking met het jaar daarvoor.
District Wanica heeft met 20 de meeste actieve houtzagerijen. Para volgt met 14, Paramaribo met 11 en Commewijne met 10. Basracolus (Angelique) is het houtsoort dat het meest is verwerkt in 2016, in totaal 80.701 m³, gevolgd door Gronfolo (Mandio, Quaruba) met 66.878 m³, terwijl Walaba (Wallaba) op grote afstand volgt als derde meest verwerkte houtsoort met 18.932 m³. Van de andere bekende houtsoorten is tussen de 7.500 en 13.000 m³ verwerkt. Het gaat in deze groep om Wana, Kopi, Maka-kabbes, Feli-kwari, Purperhart, Wana-kwari en Bruinhart. De houtverwerkingsindustrie heeft in 2016 in totaal 101 houtsoorten verwerkt met een totale volume van 309.748 m³ tot gezaagd hout of triplex.
Over een periode van 17 jaren blijkt volgens de statistieken dat de gezaagde houtproductie met gemiddeld 6% is gestegen.

De Stichting Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) verwacht dat de cijfers voor de productie van gezaagd hout in 2017 hoger zullen uitkomen, op zo’n 130.000 m³. Als de maatregelen om de lokale rondhoutverwerking te stimuleren uitblijven, zal in 2022 –het jaar waarin wordt verwacht dat de maximale potentie van 1 miljoen m³ wordt gerealiseerd- de gezaagde houtproductie 174.000 m³ bedragen, stelt de SBB. Dat komt neer op ongeveer 60% van de geïnstalleerde productiecapaciteit. In de productie van triplex wordt geen groei verwacht en stabiel zal blijven op 2.000 m³ per jaar. Groei in de triplexproductie in het land zal volgens de SBB alleen mogelijk zijn met een gedegen her/uitbreidingsinvestering in deze branche.


Monday 10 December
Sunday 09 December
Saturday 08 December