Steeds meer Surinamers tonen belangstelling voor Hindi
10 Jan, 21:21
foto
Bholanath Narain, voorzitter Stichting Suriname Hindi Parishad tijdens de viering van Wereld Hindi Dag van de Indiase ambassade. (Foto: Ranu Abhelakh)


Vandaag is Wereld Hindi Dag, Vishva Hindí Divas. De Hindi taal is levendig in Suriname. “Steeds meer personen tonen belangstelling om de taal te leren lezen en schrijven”, zegt Bholanath Narain, voorzitter Stichting Suriname Hindi Parishad aan Starnieuws.

Zondag 28 januari houdt de stichting de landelijke Hindi elementaire examens. “Niet eenieder die Hindi volgt wil hierin een examen afleggen. Het is daarom moeilijk om de toenemende belangstelling in cijfers of percentages uit te drukken.” Vorig jaar deden 540 personen aan het examen mee. We hebben in het verleden examens gekend met 700 tot 800 kandidaten. Het aantal verschilt elk jaar, net als de normale schoolexamens. “Er zijn verschillende reden hiervoor. Vooral als er economische problemen in het land zijn zie je minder studenten.”

De docenten werken ook allemaal pro-deo, voegt hij eraan toe, “zij krijgen geen betaling. Zij hebben gewoon liefde voor de taal en de cultuur en dit maakt dat zij hun tijd offeren om die kennis aan andere over te brengen.” De stichting telt landelijk 70 Hindischolen en ongeveer 125 tot 150 docenten. “Naar gelang de situatie in het land krijg je soms 60 of 75 actieve scholen.”

Verschillende motieven
De motieven waarom Surinamers het Hindi willen leren zijn verschillend, zegt Narain. De een wil een film, lied of de cultuur beter begrijpen. De andere wil communiceren met de ouders. Dan heb je ouders die hun kinderen op les sturen, omdat zij het belang van de taal inzien. Zij waren vroeger misschien niet in de gelegenheid om het Hindi te leren en bieden die kans aan hun nakomelingen. Veel studenten nemen de taallessen omdat zij een beurs in India voor ogen hebben.

Niet-Hindostanen leren Sarnámi
Naast het Hindi, verzorgt de stichting ook lessen in het Sarnámi. Deze worden gevolgd door Hindostanen en niet-Hindostanen. Er zijn Hindostanen die alleen met het Nederlands zijn opgegroeid, of dichters, muzikanten en mediawerkers willen zich hierin verdiepen. Bij de niet-Hindostanen gaat het om artsen en verpleegkundigen. “Zij willen meestal conversatielessen zodat zij hun patiënten kunnen begrijpen en beter met hun kunnen communiceren.”

Om te voorkomen dat het Sarnámi verloren dreigt te gaan, houdt de stichting onder andere sessies met groepen personen, zoals artiesten die de taal bezigen. “Wij vragen hen om naast het Hindi ook het Sarnámi te blijven gebruiken en promoten. Wij hebben geen ruzie met geen enkele taal.” Met het Sarnámi kun je internationaal ook doorbreken. Het behoort tot het Surinaams Hindostaanse cultureel erfgoed.

Onze voorouders spraken Bhojpuri en die taal is beïnvloed door andere gesproken talen in Suriname, legt Narain uit. Hierdoor ontstond het Sarnámi. De taal verschilt zelfs per district. Een Nickeriaan gebruikt meer Engelse woorden in een zin en voegt –ing achter een werkwoord toe. Een persoon hoeft maar twee zinnen te zeggen en je weet gelijk dat hij/zij uit Nickerie komt. “Omgekeerd geldt hetzelfde. Nickerianen herkennen of je uit Paramaribo komt. Wij hadden vroeger een probleem om hen te begrijpen.”

Behoud en gebruik moedertalen
Narain pleit voor het behoud en gebruik van alle moedertalen – ook in het dagelijks onderwijs. Het is goed voor de persoonlijkheid van een kind. “Kinderen beschikken over de capaciteit om meerdere talen te leren en spelenderwijs nemen zij die sneller op. “Wanneer je een taal leert, heb je daar nooit nadelen aan. Het kost je wat tijd en dan staat de deur tot de hele wereld voor je open.”

Hindi leren maakt je dom of je schoolprestaties gaan achteruit. Deze stelling noemt Narain achterhaald en veegt hij meteen van tafel. Een intern onderzoek op verschillende Hindi scholen wees uit dat de leerlingen die de taal leerden, het juist ook goed deden op school. “Wij vragen de ouders dat zij thuis moeten letten op de leerprestaties en dat het huiswerk wordt gemaakt.”

Suriname moet India ondersteunen
India is voornemens om het Hindi tot een van de officiële talen bij de Verenigde Naties te laten erkennen. Vorige week kwam het onderwerp weer ter sprake. De Indiase minister Sushma Swaraj van Buitenlandse Zaken gaf aan dat er procedures aan verbonden zijn. Er is ook ondersteuning van twee derde van de VN-leden (129 van de 193 lidlanden) nodig.

India is bereid om de kosten van Rs 40 crore (US$ 6 miljoen) te betalen en indien nodig zelfs Rs 400 crore (ongeveer US$ 63 miljoen) neer te tellen hiervoor. Narain zegt dat de kwestie al jaren speelt. Vanaf de eerste Wereld Hindi conferentie in 1975. Hij raadt de Surinaamse regering aan om India hierin te ondersteunen.
De jaarlijkse Hindi elementaire examens eind van de maand zijn op vier niveaus: Prathama, Madhyama, Uttama en Praveshika. Terwijl de hogere examens om de twee jaar worden afgenomen.