Federatie werkt aan boosten agrarische sector
11 Jan, 00:00
foto
FSA-voorzitter Prahlad Sewdien spreekt de vissers toe op de bijeenkomst van dinsdagavond te Commewijne.


De Federatie Surinaamse Agrariërs (FSA) werkt er hard aan om te komen tot een Agrarische Kamer. “Op dit moment hebben wij geen exact beeld van het bestand van agrariërs,” legt FSA-voorzitter Prahlad Sewdien uit aan Starnieuws. Het streven is erop gericht om met een Agrarische Kamer een “real time” overzicht te hebben waarbij eenieder via een app-systeem met elkaar wordt verbonden.

“Wil een boer 100 kilo cassave verkopen, dan zet hij dat op de app,” illustreert Sewdien. “De potentiële koper ziet dat en doet een bod.” Hij zegt dat dat ook voor andere zaken geldt. In verschillende landen wordt dit systeem al succesvol toegepast. Koper en verkoper staan zo direct met elkaar in contact. Op deze manier kunnen ook de voorlichting en andere zaken worden aangepakt.

De FSA-voorzitter heeft dinsdagavond, voorafgaand aan een bijeenkomst van het Visserscollectief, de vissers toegesproken. De federatie is het overkoepelende orgaan waar de verschillende agrarische organisaties – waaronder pluimveeteelt, bijenteelt, visserij, veeteelt – zijn ondergebracht. De FSA wil een ommekeer brengen in de situatie van de grote achteruitgang in de agrarische sector.

Het gaat erom dat de federatie meer de sector brede zaken aanpakt. Zo zit in de pijplijn een Agrarische Spaar- en Krediet coöperatie om de agrariërs tegemoet te komen met goedkoop krediet. Ook buitenlandse fondsen kunnen via dit systeem worden uitgezet. En dan is ook een marketingbureau van essentieel belang voor marktinformatie en afzet van “onze producten aangezien onze lokale markt te klein is.”

Sewdien wijst erop dat de sector kampt met een grote vergrijzing aangezien deze onaantrekkelijk is voor jongeren. Veel ondernemingen ondervinden hierdoor problemen met de bedrijfsopvolging. Een ander probleem is dat de kostprijs van de Surinaamse producten te hoog is, waardoor de concurrentiepositie op zowel de binnenlandse als buitenlandse markt slecht is. Er is sprake van een hoge rente, lange efficiëntie in de productie, hoge transportkosten, slechte logistiek, geen incentives vanuit de overheid zoals in andere landen, slecht geregelde waterhuishouding, kleinschaligheid en lage organisatiegraad bij de boeren, somt de FSA-voorman op.

Hij zegt dat hij de leden heeft voorgehouden dat zij moeten doorgaan met de activiteiten waarmee zij bezig zijn en die niet meteen op het bord van de FSA moeten leggen. De federatie zal hen wel blijvend ondersteunen, zoals dat is gebeurd dinsdagavond met het Visserscollectief te Commewijne. De FSA-voorzitter stelt dat de leden zich er wel van bewust zijn dat bundeling beter werkt, echter gelooft hij dat wanneer de projecten beginnen te lopen het allemaal echt op gang komt. “Ze willen altijd eerst concrete acties zien.” En toch wordt er praktisch dagelijks ondersteuning geboden aan de lidorganisaties die daarom vragen.

Met minister Soeresh Algoe van Landbouw, Veeteelt en Visserij is een jaar geleden een intentieverklaring getekend voor ondersteuning van de drie projecten die de federatie nu wil uitvoeren. De bewindsman heeft zich ingezet voor de huisvesting van de federatie en het beschikbaar stellen van kader. Minister Algoe heeft ook de hulp van de FSA ingeroepen om de totale visserijsector te helpen ordenen en actief te participeren bij controle activiteiten en het Visserij Management Plan te herschrijven.