De politiek-bestuurlijke problemen in Marowijne
10 Jan, 08:23
foto


Alvast wil ik aangeven dat mijn roots als marron (Aucaner) ligt in de districten Marowijne en Sipaliwini (Tapanahony). Ik heb mijn jeugd ook doorgebracht in Albina, waar de Binnenlandse Oorlog ook ongekende invloed heeft gehad op mijn verdere groei en ontwikkeling. Ik sta daarom voor de ontwikkeling van Suriname in het algemeen, maar in het bijzonder voor de districten Marowijne en Sipaliwini. Helaas is het zo dat deze districten twee van de meest achtergestelde districten zijn, als het gaat om de ontwikkelingsrichting van Suriname.

Wij merken nu dat hoewel Marowijne een inhaalslag moet maken om de ontwikkelingsachterstand op andere districten in te lopen, de bewoners onderling niet op één lijn staan. Marowijne is politiek duidelijk verdeeld en nog erger is het dat het duidelijk steeds wordt verdeeld door de politiek. Politieke voorkeuren bemoeilijken het samenwerken binnen Marowijne. Het ene politieke kamp probeert het andere politieke kamp met wortel en tak uit te roeien. Verder lijkt het ene politieke kamp een inhaalslag te maken, omdat het district jarenlang was gedomineerd door het andere politieke kamp. Wat men niet begrijpt is dat er dwars door alles heen maar één grote verliezer zal zijn en dat is de groei en ontwikkeling van het District Marowijne.

Momenteel heerst er op bestuurlijke vlak twee voornaamste problemen in het district Marowijne, waarbij de districtscommissaris (dc) partij is t.w.:
• Er is een conflict tussen de dc en de districtsraad (dr).
• Er is een conflict tussen de dc en de taxihouders (leest gemeenschap) over het Clockhouse Plein

De politieke verhouding tussen ABOP en NDP in Marowijne is 2:1, t.w.:
• Op DNA niveau heeft ABOP 2 zetels en NDP 1 zetel.
• Op districtsraad niveau heeft ABOP 6 zetels en NDP 3 zetels.

De huidige problemen binnen dit district vinden hun oorsprong in de Wet Regionale Organen. In deze wet kunnen wij stellen dat de dc binnen een district executieve bevoegdheden heeft, wat eigenlijk nooit mocht gebeuren. De dc mag nooit en nimmer boven de dr staan. De dr is door het volk gekozen en de dc is door de regering benoemd. De keuze van het volk kan nooit ondergeschikt zijn aan de wil van de politieke machthebbers. De regering staat toch niet boven DNA? De dr zou in de huidige politieke constellatie hoger moeten staan dan de dc. De dr zou eigenlijk controle moeten uitoefenen op het functioneren van de dc.
Eigenlijk zou een dc pas voorzitter van de DR kunnen zijn, wanneer ook de dc rechtstreeks door het volk werd gekozen. Zowel de dc als de dr zou dan de wil van het volk zijn. Zo een dc zou ook sterker staan, omdat een toevallige regering hem/haar niet naar huis zou kunnen sturen. Nu dienen alle dc’s in de pas van de regering te blijven, tenzij zij ontheven willen worden.

Het instellen van een aparte werkgroep buiten de dr om, is ook niet bevorderlijk voor de ontwikkeling van het district. Wij zien dat ook duidelijk in Venezuela, waar de president een ander volksvertegenwoordiging via een schijnverkiezing heeft laten kiezen en installeren. Dit alleen vanwege het feit dat de oppositie de meerderheid heeft in de grondwettelijke volksvertegenwoordiging. Dit is precies wat er is gebeurd in Marowijne. We hebben ook gezien dat er in Marowijne de gele vuilniszakken zijn vervangen door paarse, maar helaas zijn de paarse zakken nauwelijks in voorraad. Hierdoor zijn de bewoners genoodzaakt zwarte zakken aan te schaffen, waardoor het district niets meer verdient aan de vuilniszakken.

Het afstaan van Clockhouse Plein aan een ondernemer (lees partijgenoot) is ook op een verkeerd moment gebeurd. Ten eerste had een onderneemster een deel van het Moengo Festival terrein gehad, waarna zij gelijk haar voorgenomen plannen moest staken vanwege een gemeenschapsopstand. Ten tweede is het Moengo Stafdorp verheven tot Militair Terrein. Dus de dc had moeten aanvoelen dat hij de gemeenschap op haar tenen zou trappen met het besluit over Clockhouse Plein. Strategisch denkvermogen is daarom zeer belangrijk om te kunnen anticiperen op toekomstige gebeurtenissen. Wanneer het strategisch denkvermogen ontbreekt, dan zullen zaken steeds gecorrigeerd moeten worden. Wij moeten zaken voorkomen i.p.v. corrigeren, omdat bij corrigeren is het kwaad al geschied.

Het is een gegeven dat de ABOP dominant is in Marowijne. Simpel vanwege het feit dat daar de thuishaven is van hun partij en sociaal bewogen voorzitter. Ik zie deze dominantie van ABOP persoonlijk in de komende jaren niet veranderen. Daarnaast vind ik persoonlijk dat een dc een emotionele historische binding moet hebben met een bepaald gebied, zodat hij/zij dat gebied een warm hart toedraagt en zich aangetrokken voelt tot dat gebied. Vanwege dit gegeven had de Regering eigenlijk een ‘kind van het district’ daar moeten plaatsen als dc, waardoor deze persoon boven partijen zou kunnen staan. Deze persoon zou in staat moeten zijn om een brug te slaan tussen de verschillende politieke verhoudingen en de ontwikkeling van het district prioriteit geven boven partij politieke belangen. Ik zie de huidige dc deze brugfunctie niet vervullen, omdat hij duidelijk al in conflict is met de gemeenschap. Langzaam maar zeker begint hij alle credits te verliezen van de gemeenschap. Hopelijk neemt hij binnenkort het roer over in zijn district Para, waar een zestigplusser als dc de scepter zwaait. Op bepaalde gebieden zie je wel dat de Regering een bepaald lijn volgt en weer niet. Waarom kunnen in bepaalde districten wel een ‘kind van dat district’ dc worden van dat district en waarom in andere districten niet? Het antwoord zal alleen door de Regering kunnen worden gegeven.

Het is duidelijk dat bijna alle wetten die betrekking hebben op politici op verschillende wijze kunnen worden geïnterpreteerd en/of nadelig zijn voor de ontwikkeling van de gemeenschap. De Wet Regionale Organen werkt duidelijk in het nadeel van de gemeenschap. De Terugroepwet echter is voor verschillende interpretaties vatbaar, waardoor tot de dag van vandaag geen enkele overlopende parlementariër kan worden teruggeroepen. Hopelijk begrijpt u nu de situatie rond de Anti-Corruptiewet, Onderzoeksrapport Naschoolse Opvang en instellen van het Constitioneel Hof.

Ruben Ravenberg, Ph.D, MBA
rub_rav@yahoo.com