Afschietperiode eindigt met 12 vuurwerkslachtoffers
03 Jan 2018, 18:32
foto
Dit jaar is er veel knalvuurwerk geïmporteerd.


Het aantal slachtoffers voor de afschietperiode 27 december tot en met 2 januari is vastgesteld op 12. Dinsdag heeft een kind van twee jaar een oogletsel opgelopen. Het aantal slachtoffers is in vergelijking met vorig jaar met de helft verminderd.

Het Korps Brandweer Suriname (KBS) startte afgelopen jaar ruim op tijd met de voorlichting hoe om te gaan met vuurwerk. Behalve de mediacampagne was er ook een 'vuurwerk safety tour' waarbij verschillende woonwijken, scholen, instellingen en bedrijven zijn aangedaan. Tijdens de tour zijn er ook sound wagens en flyers ingezet om de boodschap over te brengen, zegt brandweervoorlichter Ulrich Coats aan het Nationaal Informatie Instituut.

Coats vindt het erg dat er nog steeds knalvuurwerk wordt geïmporteerd. Het onderzoek dat gedaan is door het Instituut voor Maatschappijwetenschappelijk Onderzoek wees uit dat knalvuurwerk voor de meeste overlast en slachtoffers met letsels heeft gezorgd. Aan de hand hiervan heeft de Brandweer een rapport, aangeboden aan de autoriteiten met het voorstel knalvuurwerk niet meer te importeren. “Helaas zijn de acties uitgebleven,” zegt de voorlichter over de voortgang van het proces.

De brandweer heeft in de afgelopen drie jaar, in afwachting op de maatregelen, een ontmoedigingsbeleid uitgevoerd. Met voorlichting wordt getracht bij de gemeenschap het gebruik van knalvuurwerk te ontmoedigen. De brandweervoorlichter benadrukt, dat de verantwoordelijkheid niet alleen in handen van de autoriteiten ligt maar zeker ook in die van de ouders en verzorgers.