Adron-personeel krijgt geld over november
03 Jan 2018, 00:00
foto


Het heeft veel voeten in de aarde gekost om het personeel van het Anne van Dijk Rijstonderzoekscentrum Nickerie (Adron) zijn salaris uit te betalen. Het salaris over november 2017 hebben de werknemers gisteren, 2 januari, ontvangen. Het personeel heeft nog zijn salaris van december 2017 tegoed.

Eind vorig jaar trok minister Soeresh Algoe van Landbouw, Veeteelt en Visserij al aan de bel. Hij vond het vreselijk pijnlijk dat de bijkans 60 huishoudens van Adron het nieuwjaar moesten inluiden zonder hun salaris over de laatste twee maanden van 2017. Hij zei aan Starnieuws dat hij al in november bij de verschillende autoriteiten, waaronder het ministerie van Financiën, de aandacht had gevraagd voor het salarisprobleem.

Adron-directeur Narin Gajadien, is blij dat ten minste een maand salaris is overgemaakt. Hij hoopt dat binnen afzienbare tijd ook de salarissen over december 2017 worden uitbetaald. Gajadien rekent erop dat het salarisprobleem tot het verleden zal behoren en dat het personeel van Adron vanaf deze maand normaal zijn salaris aan het eind van de maand gestort krijgt.

Minister Algoe heeft erop gewezen dat uitbetaling van de salarissen van het Adron-personeel geen probleem moet opleveren. Immers wordt er per geëxporteerde ton rijst, US$ 10 overgemaakt naar de Staat. Dit geld is volgens afspraken bestemd voor Adron. De bewindsman zei dat er US$ 1 miljoen uit de export van 100.000 ton is gestort in staatskas, waarover Adron niet eens over een deel kon beschikken.

Adron heeft maandelijks SRD 220.000 nodig om het personeel uit te betalen. Op jaarbasis is dat SRD 2,6 miljoen (US$ 350.000). Dat is een derde dat de rijstexporteurs vorig jaar hebben gestort in staatskas en wat Adron jaarlijks nodig heeft om de salarissen veilig te stellen. “Maar het ministerie van Financien moet de gelden overmaken,” zei minister Algoe die de situatie ook aan vicepresident Ashwin Adhin en aan de SPSB-directeur heeft voorgehouden. Hem was toen meegedeeld dat de gelden waren overgemaakt naar De Surinaamsche Bank en dat het personeel op zijn vroegst dinsdag kon beschikken over zijn geld. Nu blijkt dat slechts over november het salaris is overgemaakt.