Santokhi: Bouterse trakteert burgers op mooie praatjes
02 Jan 2018, 04:40
foto
VHP-voorzitter Chan Santokhi


President Desi Bouterse trakteert burgers die zich elke dag afvragen hoe ze moeten rondkomen op mooie praatjes. Dit zegt VHP-voorzitter Chan Santokhi om een reactie gevraagd over de nieuwsjaarstoespraak van het staatshoofd. Hij vindt de toespraak wederom niet hoopgevend, want deze bevat veel voornemens en wenselijkheden. Net als bij de jaarrede van eind september sluit de president zijn ogen voor de realiteiten van alle dag.

Heel frappant dat president Bouterse de opgesomde projecten niet heeft opgenomen in de begrotingsbehandeling. De realiteit van de lege portemonnee valt niet weg te praten met een populistische nieuwjaarstoespraak. De president zegt dat de woningbouw in 2018, een geheel andere aanpak van de regering krijgt. De overheid wil burgers die een eigen perceel hebben en een woning willen bouwen een lening geven van maximaal SRD 50.000 aan tegen een rente van 1% per jaar met een looptijd van 15 jaar. "Wie zullen in aanmerking komen? Wat gebeurt er met de resterende huiszoekenden, studenten, landbouwers, ambtenaren, medisch administratief personeel, onderwijzers, binnenlandbewoners etc? De regering kan nauwelijks de salarissen betalen en verplichtingen naar de bijvoorbeeld de gezondheidszorg niet naleven. Ook de burger begrijpt daarom dat leningen tegen 1% te mooi zijn om ook waar te zijn," voert Santokhi aan.

Bouterse zegt in zijn nieuwjaarstoespraak ook dat elke burger verzekerd blijft van volledige dekking van medische zorg. Volgens hem komt er een Medisch Fonds. "Het zou de president sieren als hij kan garanderen dat het verplegende personeel zijn salaris op tijd krijgen. Zullen de extra heffingen op genotsmiddelen en consumptie-producten die een negatieve invloed hebben op de gezondheid van de mens, genoeg zijn om de kosten te dekken. Heeft de regering al uitgerekend hoeveel geld ze extra binnen krijgt?"

In zijn toespraak suggereert Bouterse dat de regering meer wil innen bij de multinationals. "Maar op basis waarvan gaat hij meer innen. De president heeft geen concrete zaken aangehaald die een verlichting betekenen voor de burgers in hun zak. Hij doet meer aan voorspellingen. Een overeenkomst met de multinationals die met fanfare werd gepresenteerd blijkt niet het resultaat van de gouden toekomst te leveren."

Hoe ga je de levensstandaard verhogen met een beroerde gezondheidszorg?, vraagt Santokhi zich af. "Wederom een misleiding naar het volk toe, een verkiezingsbelofte die de president niet waarmaakt. De burger begrijpt als geen ander dat je de levensstandaard niet kan verhogen, als je niet investeert in de burgers zelf. In zaken zoals onderwijs, gezondheid en veiligheid. Het volk van Suriname wil dat de regering bezuinigt, te beginnen bij de president. Dat de corruptie wordt ingedamd. Het volk wil dat de prijzen in de winkels niet meer stijgen, dat de criminaliteit beheerst wordt, dat onze kinderen werk krijgen en zelfstandig kunnen verdienen, dat het ondernemerschap oprecht wordt ondersteund. Over al deze zaken die dagelijks de zorg zijn van de gezinnen, hebben we in de jaarrede niets gehoord," benadrukt de VHP-leider.

De president heeft met zijn toespraak volgens Santokhi de kans gemist om verantwoording af te leggen waarom de beloften die hij vorig jaar deed niet zijn nagekomen. "In plaats daarvan krijgen we weer een ‘pret pakket’ aan maatregelen, dat gespeend is van elke realiteit. De president lijkt de ‘touch’ met wat het volk doormaakt te zijn verloren," meent de VHP-topman.

Voor wie het nog wil nalezen, citeert Santokhi een gedeelte uit de nieuwjaarstoespraak op 1 januari 2017 van president Bouterse: “Volk van Suriname, Ik beloof u dat niets ons te veel zal zijn om in 2017 over de gehele linie orde op zaken te stellen. In 2017 gaan wij onszelf, ten overstaan van u, verplichten om daadwerkelijk door te werken aan een ommekeer. In de loop van dit jaar zullen de aantoonbare bouwstenen moeten worden gelegd, zodat wij eind 2017 samen kunnen zeggen: 'Ja, het is ons gelukt, wij hebben het samen volbracht'!"

Santokhi stelt dat dit in schril contrast is met onder andere het niet uitbetalen van salarissen, een ongezonde gezondheidszorg en in onzekerheid verkeren over de toekomst. "Hoeveel van de beloofde zaken op 1 januari 2017, heeft de regering gerealiseerd. Deze regering heeft ons van een productief land tot een bedelend land gemaakt. Het is duidelijk dat het de president niet gelukt is om het samen te volbrengen," concludeert de VHP-voorzitter.