Breeveld: President begint met valse start
02 Jan, 00:56
foto
Carl Breeveld, voorzitter DOE


"De president bindt duidelijk in tijdens zijn nieuwjaarstoespraak. Het onderkennen dat beloften niet onverdeeld zijn waargemaakt vertoont tekenen van realiteitszin. Het zou goed zijn indien die lange lijst van niet waargemaakte beloften ook door hem zouden zijn opgesomd. Een blik werpen op de toekomst, zonder gemaakte missers te benoemen evenals de maatregelen die daartegen genomen zijn, is beginnen aan een valse start. Het opent namelijk de deur voor herhalen van fouten," zegt DOE-voorzitter Carl Breeveld in een reactie over de nieuwjaarstoespraak van president Desi Bouterse.

Breeveld noemt enkele concrete voorbeelden op van niet waargemaakte beloften.
1. Een drastische aanpak in 2018 van het veelvuldig kwikgebruik dat mens en milieu vernietigt, is noodzakelijk en klinkt politiek mooi, maar hoeveel miljoenen zijn in dit kader resultaatloos uitgegeven via de Ordening Goudsector (OGS) met onder meer ook dat doel?
2. Voornemens tot suikerrietaanplant zijn plotseling weer in beeld, nadat er sprake geweest is van miljoenen US dollars kapitaalvernietiging door stopzetting van de suikerrietaanplant van Staatsolie te Wageningen. "Dit is puru bruku weri bruku beleid. Het ergste is dat nooit maatregelen genomen worden tegen degenen die hoofddaders zijn van deze verspilling van staatsmiddelen," stelt Breeveld.

"Een oud refrein is ook een rationeel ONDERZOEK bij ons ambtenarenapparaat. Iedereen weet al jaren dat dit gebeuren moet. Door de DOE fractie is bij herhaling hierop aangedrongen. De termen liegen er niet om: right sizen, saneren, rationaliseren, afslanken. Niemand durft de kat de bel aan te binden. Ook vanwege het feit dat de alternatieven niet worden aangedragen. De president is dus weer politiek correct aan het spreken, maar veel hoeven we niet van dit voornemen te verwachten. Er zijn snelle, concrete en vlotte maatregelen te nemen door 'spookambtenaren' af te voeren van de loonlijst. Salaris ontvangen en niets presteren kan niet langer getolereerd worden. Daarnaast moeten personen met meer dan één inkomen bij dezelfde overheid inleveren. Voldoende voorbeelden in ons eigen parlement. Miljoenen dollars kunnen door beide genoemde maatregelen worden bespaard," voert de politicus aan.

De initiatieven om het bouwen van woningen door burgers te vergemakkelijken is zonder meer positief, vindt Breeveld. Voor velen is in aanmerking komen voor een hypotheek een probleem. Leningen van SRD 50.000 tot 125.000 is goed nieuws. "Waar komt dit echter voor in de begroting? De president had deze voornemens in de jaarrede bekend gemaakt moeten hebben, zodat ook via het inhoudelijk debat van gedachten hierover kon worden gewisseld en voorstellen konden worden gedaan. Bovendien was het dan wellicht ook verwerkt in de nieuwe begroting. Nu mist deze stap een duidelijk financiële basis en blijven wij met vragen zitten," beklemtoont de DOE-voorzitter.