Uitbaggeren rivieren prioriteit regering
01 Jan 2018, 07:30
foto
Het uitbaggeren van de Surinamerivier is één van de prioriteiten voor 2018 van de regering. (Beeld: Googlemaps)


Het uitbaggeren van de Nickerierivier en de Surinamerivier geniet dit jaar prioriteit van de regering. De uitdieping van deze rivieren moet het mogelijk maken dat grotere schepen de havens van Nickerie en Paramaribo kunnen aandoen. Voor een versnelde economische groei zijn export en import van heel groot belang, vindt president Desi Bouterse. Hij kondigt aan dat de rijst- en bananenexport vanuit Nickerie kan toenemen en bovendien kan plaatsvinden tegen lagere vrachttarieven door stijging van exportvolumes.

In het nieuwe jaar zullen minstens 1.000 agrariërs in de gelegenheid worden gesteld om niet-traditionele exportgewassen en fruit en groente te exporteren naar Europa, zegt het staatshoofd in zijn nieuwjaarstoespraak. Met de Europese Unie en de voedselarm van de Verenigde Naties, de FAO, zijn overeenkomsten getekend voor een schenking van US$ 15 miljoen. Met deze akkoorden is ook de markttoegang volgens president Bouterse gegarandeerd.

Hij zegt dat ook de haven van Paramaribo bereikbaar zal worden gemaakt voor veel grotere vrachtschepen met grotere volumes vracht per keer, waardoor de vrachtprijzen zullen afnemen en daardoor ook de consumentenprijzen van al deze goederen lager zullen uitvallen. President Bouterse stelt dat de regering deze baggerprojecten op de goedkoopste en meest duurzame wijze zal laten uitvoeren, met inachtneming van de instrumenten van Public Private Partnerschip en van Foreign Direct Investment. Hij voorspelt dat daardoor weinig tot geen overheidsmiddelen nodig zullen zijn voor de baggerprojecten.

“We zijn nog niet helemaal uit onze problemen,” onderkent het staatshoofd. Hij verwacht dat de strategische kansen en perspectieven van verdere economische groei effectief zullen worden benut. De algemene maatschappelijke stabiliteit zal worden versterkt door het verder opvoeren van sociale zekerheden en bestaansgaranties en met de economische groei. Hij stelt verder intensieve voortzetting van overleg en dialoog met functionele groepen en maatschappelijke organisaties in het vooruitzicht.

Het ambtenarenapparaat zal “onafwendbaar in het dienstjaar 2018” een rationeel onderzoek ondergaan. Er zal worden nagegaan of dit apparaat qua efficiëntie, effectiviteit en omvang voldoet aan de kwaliteitseisen als essentiële werkarm van de overheid. De Sociaal Economische Raad zal onder meer worden gevraagd hierbij een bijdrage te doen, zegt president Bouterse. Hij geeft aan dat het geen eenvoudige opgave is om over de tijdelijke groeistuipen van onze economie heen te komen.


De volledige toespraak van president Desi Bouterse kunt u hier downloaden.
pdf-icon.gif nieuwjaarstoespraak_president_Desi_Bouterse_2017-2018.doc