Staatshoofd kondigt heffingen productiesector aan
01 Jan, 01:06
foto
President Desi Bouterse zegt dat er diverse heffingen zullen komen in de productiesector om de sector, het milieu en de mens te beschermen. (Beeld: NII)


Staatsolie maakt na enige moeilijke tijden een opleving. De staatskas is met zo’n US$ 91 miljoen gespekt in 2017. Het jaar daarvoor, in 2016, was de winst van Staatsolie ongekend laag met US$ 13 miljoen. President Desi Bouterse voorspelt in zijn nieuwjaarsspeech dat de opleving verder gaat in 2018. In het nieuwe jaar zal het oliebedrijf totaal US$ 114 miljoen bijdragen aan het staatsinkomen.

In de productiesector zal volgens het staatshoofd de export van rondhout worden ontmoedigd door de exportheffing voor rondhout vanaf 2018 te verhogen. Gezaagd hout zal veel meer dan de afgelopen jaren het geval was, beschikbaar worden voor de nationale markt zodat onder meer de woningbouwmarkt voldoende en tegen betaalbare prijzen kan worden voorzien.

De opbrengsten van “de significant verhoogde exportheffingen” zullen worden besteed aan de uitvoering van een plan voor versnelde ontwikkeling van de nationale houtindustrie, dat gestoeld zal zijn op moderne technologie. De regering is ook van plan om het ongelimiteerd en massaal gebruik van kwik, dit jaar drastisch aan te pakken.

“2018 zal daarom effectiever doorgegaan worden met methoden voor het afbouwen en het vervangen van het gebruik van kwik.” President Bouterse zegt dat waar nodig deskundigen zullen worden geconsulteerd en beschikbare fondsen zullen worden aangeboord. Ook zullen stakeholders in deze sector worden geïnformeerd en worden betrokken.

Hij wijst erop dat de schade van kwikgebruik in de klein –goudmijnbouw zodanig is dat deze de voordelen van de goudwinning teniet doet. “Wij zijn al in de zone van een negatieve gezondheidsbalans en dat is niet acceptabel.” Hij kondigt aan dat belastingen en overige heffingen in deze klein-goudmijnbouwsector aanzienlijk zullen worden aangescherpt. De meeropbrengsten zullen ten goede komen van de gezondheidssector, het onderwijs en de bescherming van het milieu.