Regering zet het mes in Wet Nationale Basiszorg
01 Jan 2018, 00:28
foto
President Desi Bouterse. Een sociaal-medisch fonds moet rust brengen in financiële leed medische zorgsector.(Beeld: NII)


De heel dure medische ingrepen en de langdurige behandelingen zullen bij de wijziging van de Wet Nationale Basiszorg uit het aangeboden pakket van Basiszorg worden geschrapt. De “heel dure medische ingrepen en de langdurige behandelingen, zullen allen op een andere wijze worden gefinancierd.” President Desi Bouterse zegt in zijn nieuwjaarstoespraak dat elke burger verzekerd blijft van volledige dekking van medische zorg. “Geen mens in nood!”

Er komt een Sociaal-Medisch Fonds dat zal worden belast met uitkering van de kosten aan burgers die deze dure en langdurige medische ingrepen en behandelingen ondergaan. De gelden voor dit fonds zullen komen uit onder meer extra heffingen op genotsmiddelen (alcohol en sigaretten) en consumptie-producten die een negatieve invloed hebben op de gezondheid van de mens.

Volgens de president zullen ook dienstverleners in de medische zorg beter en op tijd vergoed kunnen worden uit dit fonds en zal ook de continuïteit van deze zorg zijn gegarandeerd. Het is dringend tijd om in het nieuwe jaar saneringsmaatregelen door te voeren binnen de financiering van de medische zorg. Met de sanering wil de regering de preventieve en curatieve zorg beheersbaar en duurzaam maken met “blijvende garantie hiervan voor elke burger.”

Garantie voor en vergroting van sociale zekerheid, werken aan behoud en verhoging van de levensstandaard zijn en blijven ook de hoofdpijlers van het nationaal beleid, stelt het staatshoofd.