Bisschop Choennie op werkbezoek te Hollandse Kamp
01 Jan 2018, 09:22
foto
Bisschop Karel Choennie op bezoek bij kapitein Theo Jubitana van Hollandse Kamp in Para.


Bisschop Karel Choennie van de Rooms-katholieke kerk heeft op oudjaar een bezoek gebracht aan kapitein Theo Jubitana van Hollandse Kamp in Para. Er is met hem verder van gedachten gewisseld over de bouw van een kerk in het dorp. Daarnaast hebben zij gesproken over de grondenrechten. Jubitana is ook voorzitter van de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS).

De VIDS heeft in een verklaring aangegeven niet geconsulteerd te zijn over de wet 'Beschermde dorpsgebieden'. De organisatie heeft vijf maanden geleden contact gehad met De Nationale Assemblee over een conceptwet ‘Beschermde Dorpsgebieden’. De VIDS heeft daarbij haar afkeuring uitgesproken over het gebruik van cirkels met een straal van 5 kilometer als afbakening van het woon- en leefgebied van inheemse volken, omdat zo’n cirkel niet overeenkomt met de realiteit. Bovendien heeft de VIDS digitale kaarten van inheemse woon- en leefgebieden naar de volksvertegenwoordiging gezonden.

De kapitein heeft ongeveer een half jaar geleden het verzoek gedaan voor de bouw van een nieuwe kerk, zegt de bisschop in gesprek met Starnieuws. Hij heeft al een plek aangewezen. "Wij hebben zondag gesproken over de weg om tot een ontwerp te komen. Ik ben namelijk niet helemaal tevreden over de nieuwe kerken die in de inheemse dorpen zijn gebouwd. Men heeft louter gelet op het functionele en bijna geen aandacht voor de symboliek en het esthetische. Er was weinig aandacht voor inculturatie bij de bouw en nog minder bij de inrichting. De nieuwe kerk moet de inheemse bouwcultuur verheffen, tegelijk moet een kerk een sacramentele uitstraling hebben. Een kerk bouw je niet voor een of twee generaties maar in principe voor altijd," legt de geestelijke uit. Momenteel verzorgt de catechist Roopie Jubitana de diensten in het gemeenschapscentrum.