Een reactie op: 'Hoop voor een beter bestaan'
01 Jan 2018, 05:34
foto


Het is bijna een cultuur geworden om bij de afsluiting van een jaar kort stil te staan en terug te blikken. In deze betreft het, het jaar 2017.
Dan wens ik geen terugblik over wat ik persoonlijk als levenservaring heb kunnen opdoen in het afgelopen jaar, dus geen oratio prodomo, want dat krijgen wij genoeg te horen.

Mij is wel opgevallen dat sommige mensen bereid zijn, een eerlijke reactie te geven gebaseerd op de realiteit, en dat geeft hoop en hoop doet leven. Ik heb met belangstelling het hoger aangehaalde artikel van de heer Roy Harpal gelezen en wat dit betreft mijn complimenten voor de juiste analyse.
Ook de benadering van minister G. Hoefdraad met betrekking tot de overheidsfinanciën is realistisch. Echter wijst Roy Harpal terecht op het bezuinigingsaspect van de overheid en in het bijzonder naar de reële en productie gerichte projecten want laten wij eerlijk zijn er is heel veel over gesproken maar heel weinig tot stand gebracht. Dit alles zal in de resterende periode moeten worden aangepakt om enigszins tot realisatie te komen.

Een tweede persoon die ook gecomplimenteerd dient te worden is Monseigneur Karel Choennie voor zijn niet aflatende inspanning om vrede in het land te bewerkstelligen. Wat ik zeg kan ik beoordelen omdat ik onderdeel ben geweest en ben van zijn handelingen.

Zij die met allerlei bij bedoelingen ook bezig zijn mogen doorgaan, maar de overtuiging heb ik gevonden in de wijze waarop de Monseigneur zich heeft ingezet om iets op gang te brengen ten faveure van de Republiek Suriname. Een man die bereid is om vanuit zijn kantoor aan de Henck Arronstraat in de motregen te lopen naar het Kabinet van de President om de directeur een boodschap te geven, is toch waarachtig bezig? 'De boodschap' dat was het.

DEI GLORIA INTACTACTA
De Glorie van God is Onaantastbaar!


Tot slot wens ik mijn broer Armand en de President een voorspoedig 2018 toe.

Eugène van der San