De Gewone Burger anno 2018 (De GB 2018)
31 Dec 2017, 16:30
foto


Onderwerp: Geluidsoverlast
Keywords: wet/recht/gezondheid/recreatie/milieu/arbeid


Op 26 december 2017 plaatste ik op mijn persoonlijk Facebook profiel ter attentie van al mijn FB friends en anderen mijn mening over een situatie die zich voordeed. De bedoeling was niet dat ik mensen vroeg om het met me eens of oneens te zijn, maar men was vrij te reageren. In het kort wil ik even aangeven waar het om ging: een recreatieactiviteit (car) Soundbattle in Groningen/Saramacca op een open veld dat zich bevindt op nog niet eens 200 m van de Saramaccarivier. Het is 23:00 uur en mijn slaapplek (outdoors) bevindt zich op ongeveer 1 km van de activiteit en de wind verplaatst zich (ook), vanuit de richting van de activiteit, mijn kant op.

Ik wil mijn beklag doen bij de politie maar op post Groningen wordt er niet opgenomen. Politie alarm 115 laat weten dat ze niets kan doen omdat de districtscommissaris een vergunning heeft verstrekt tot 02.00 uur. Zowel op FB als in persoon heb ik allerlei reacties gelezen/aangehoord.

We zitten aan het eind van het jaar en ik weet dat er allerlei activiteiten worden georganiseerd. Mijn grootste bezorgdheid was echt de frequentie van het geluid en de onbereikbaarheid van de politie om dan van 115 te vernemen dat ze er niets aan kan doen vanwege de kracht van de vergunning en dat er reeds meerdere bellers zijn geweest met dezelfde klachten. Ik ben de mening toegedaan dat er haast geen rekening is gehouden met zaken als de bovenmaatse frequentie en het verplaatsen van het geluid (open veld en dichtbij de rivier), het betrekken van de politie en andere ministeries en instanties voor adviezen en onderzoek in, uit en van de sociale omgeving alsook de dag en het tijdstip.

Ik wil dan niet eens ingaan op religieuze en politieke inzichten laat staan de effecten op gezondheid en milieu. Wat ik wel wil aangeven is dat ik niet tegen de activiteit was, maar maar dat zaken wel nauwkeuriger in acht moeten worden genomen alvorens over te gaan tot afgifte van de vergunning. Daarnaast maak ik me zorgen over de taken van de politie en van de districtscommissaris die beide voor openbare orde dienen te zorgen.

Ik wil een stem zijn voor hen die niet durven, kunnen of willen om hun gevoel in het openbaar kenbaar te maken, omdat ze vinden dat er toch geen gehoor aan wordt gegeven. Als burger wordt je steeds monddood gemaakt en het duurt wel even voordat er iets wordt bereikt. Al jaren wordt door de autoriteiten aangegeven dat geluidsoverlast zal worden aangepakt, maar in de praktijk blijkt dit niet het geval te zijn.

Aan eenieder een vreugdevol en plezierig 2018.

Ramona Koemar

Voor reacties mag u mailen naar ramonakoemar@gmail.com