Dr-leden Marowijne krijgen geen geld; niet op lijn met dc
01 Jan 2018, 11:14
foto
Districtscommissaris Freddy Daniel van Marowijne


Districtsraadsleden (dr) van Marowijne zijn niet uitbetaald voor december. In 2017 zijn er geen presentielijsten opgestuurd naar het ministerie van Regionale Ontwikkeling. Op basis hiervan worden de betalingen verricht. Districtscommissaris (dc) Freddy Daniel om een reactie gevraagd, zegt aan Starnieuws dat het niet uitbetalen van de dr-leden een aangelegenheid van het ministerie is. Hij ontkent dat er sprake is van een verslechterde relatie met de dr. "Als mensen niet werken, heeft dat niks te maken met een verslechterde relatie met mij," benadrukt de dc.

Ondervoorzitter van de dr, Olivia Domini, evenals overige dr-leden betreuren de wijze waarop de dc handelt. Hij is ambtshalve voorzitter van de districtsraad. Volgens Domini schrijft de dc nauwelijks tot geen vergaderingen uit. De laatste vergadering dateert van begin oktober en daarvoor was er eentje in juni. Domini zit al 15 jaren in de dr. Gezien de soms drukke werkzaamheden van de dc kan het dat de raad afzonderlijk vergadert en daarvan verslag doet aan de dc. In de voorgaande perioden is dit ook het geval geweest. Echter stelt dc Daniel zich op het standpunt dat er niet vergaderd mag worden indien hij geen vergadering heeft uitgeschreven. Domini kan zich enigszins wel hierin terugvinden, maar stelt dat de dc geen vergaderingen uitschrijft. Volgens de wet Regionale Organen kan indien de raad een vergadering nodig acht, ondersteund door de leden deze wel uitschrijven. Ook de ondervoorzitter is hiertoe bevoegd, geeft ze aan.

Eigen groep geïnstalleerd
In juni, heeft de dc een groep geïnstalleerd, die hem moet bijstaan in zijn werk. Met deze groep gaat hij soms op het veld en de raad wordt bij niets betrokken, geeft Domini aan. De raad wordt niet op de hoogte gesteld van wat er plaatsvindt in het district. Op een gegeven moment leek het alsof de dr niet meer nodig is. De raad is bereid om samen te werken met de dc verduidelijkt ze, echter voelen de leden zich gepasseerd. Dc Daniel zegt hierop dat hij de steun van mensen zal gebruiken die deze aanbieden, als hij een jaar moet wachten op werk dat in twee dagen gedaan kan worden. Er is een werkgroep geïnstalleerd om de dc te ondersteunen in zijn werk. "Ik kan van maandag tot zondag, elk uur van de dag op hen rekenen," stelt Daniel.

De dc zegt dat hij vergaderingen heeft uitgeschreven, maar er was geen quorum. Daniel merkt op dat de wet duidelijk is. Als de raad behoefte heeft aan een vergadering, wordt deze aangevraagd. "Wanneer ik die behoefte heb en dingen moet delen met de raad, dan schrijf ik ook de vergadering uit. Het vergaderen kan elk moment gebeuren. Afgelopen jaar was er geen quorum, waardoor ook geen besluiten konden worden genomen. Dus kijkt de dc naar andere mogelijkheden als het niet lukt bij de raad om besluiten goed te keuren," stelt de dc.

Domini hoopt op een spoedige oplossing. Zij stelt dat vanwege de politiek niet rancuneus moet worden gehandeld. Recentelijk was de dc uitlandig maar de leden zijn nimmer op de hoogte hiervan gesteld, zegt Domini. "Er is toen door de leden gesteld om met mij als ondervoorzitter te vergaderen. De dc heeft vanuit het buitenland opdracht gegeven dat de vergadering niet door mag gaan, behalve als de vervangende dc aanzat of deze vergadering bijeen heeft geroepen. Wij waren nooit op de hoogte gebracht van zijn vertrek en nog minder van de vervanging," beweert ze. De situatie is niet gezond en nu hebben de dr-leden ook geen vergoeding ontvangen.