Abdoel legt vinger op zere plekken economie
15 Dec, 16:55
foto
Assembleelid Amzad Abdoel houdt een scherp betoog over inkomsten land. (Foto: Raoul Lith)


Assembleelid Amzad Abdoel (NDP) heeft in scherpe bewoordingen vandaag in De Nationale Assemblee aangegeven dat er werkelijk wat rust is binnen de economie, zoals verwoord door minister Gillmore Hoefdraad van Financiën, maar dat deze fragiel is. Hij haalde aan dat de staatsschuld, die ook een macro economische indicator is, sinds 2014 enorm aan het stijgen is, terwijl er onvoldoende gewerkt wordt aan vergroten van het verdiencapaciteit van het land. Abdoel voerde aan dat er investeringen binnengehaald moeten worden. Pas als aan bepaalde voorwaarden zijn voldaan kan het voorzichtige optimisme overgaan in optimisme.


De stijging van de staatsschuld geeft volgens Abdoel aan dat er onvoldoende gewerkt wordt aan de verhoging van de verdiencapaciteit. Hij vraagt zich af of basale zaken zoals gezondheidszorg en onderwijs in stand gehouden kunnen worden als het land niet effectief meer zal verdienen. Hij maakt zich ernstige zorgen over de leningen, want die ruimte is ook beperkt volgens de Wet op de Staatsschuld. De volksvertegenwoordiger wil van de minister van Financiën weten of hij een schuldmanagementplan heeft. Hij vraagt om transparantie van de regering over realisatie van de inkomsten, de verplichtingen en waarom er geleend moest worden.

Bij de begrotingsbehandeling is volgens Abdoel tot nu toe niet gebleken hoe de inkomsten van het land verhoogd kunnen worden. Welke sectoren verdienen prioriteit en waar op korte termijn geïnvesteerd zal worden. "Wij zijn bij de positieve vooruitzichten vanuit de mijnbouwsector gebleven en van de rijstsector. De regering heeft in de eerste ronde niet kunnen aangeven of er foreign direct investors zijn die op korte termijn in dit land willen investeren. Wat mij zorgen baart is dat wij machteloos toezien hoe ons buurland gretig gebruik maakt van de kansen die wij in dit land missen. Kijk maar naar de voorsprong die zij nu hebben bij het ontwikkelen van hun luchthaven."

Uitwerking en transparantie
Bij de verhoging van grondhuur, rij- en voertuigenbelasting, afstoten van staatseigendommen, verdere afbouw van subsidie op elektra moet goed met elkaar worden besproken, stelde Abdoel. De regering moet uitleggen hoe deze zaken in elkaar zitten. Er is transparantie nodig en communicatie met het volk. "Mag ik van de regering weten of de aangekondigde maatregelen al zijn uitgewerkt? Indien niet binnen welke termijn zal men dat doen? Wanneer denkt de regering de maatregelen door te voeren?"

Over het intrekken van visvergunningen per 15 januari 2018 is Abdoel ingenomen. Hij merkte op dat over het ontwikkelen van de sector er nauwelijks is gesproken. De intrekking van de vergunningen biedt het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij de ruimte om de sector helemaal te ordenen. "Ik roep de minister hierbij ook op om alle namen te publiceren van iedereen en alle bedrijven die een visvergunning krijgen. Betracht u de transparantie, minister Algoe, dat nadien niemand u de vinger kan wijzen dat er gesjoemeld wordt met vergunninguitgiftes.
Deze sector wordt als een van de meest potentiële sectoren gezien. Laten wij het goed ontwikkelen en laten wij ook kijken naar de andere sectoren." Abdoel wees ook op de potentie van landbouw die beter benut moet worden.