Mulo Directeuren Beraad doet oproep aan partijen
14 Dec, 22:24
foto


Het Mulo Directeuren Beraad doet een ernstige oproep aan de conflicterende partijen om de scherpe kanten te verwijderen en in alle ratio, het belang van de toekomst van het lerende kind veilig te stellen en over te gaan tot de orde van de dag.

Het bestuur van het Mulo Directeuren Beraad, onder leiding van Marisa Meye, zegt in een verklaring de ontwikkelingen die nu gaande zijn in het onderwijsveld op de voet te volgen. Het is echter nog niet in de gelegenheid geweest om met zijn leden in overleg te treden.

Op de muloscholen hebben zich geen stagnaties als zodanig voorgedaan en heeft het onderwijsproces een normaal tot vlot verloop. Desondanks kan elke eruptie zorgen voor concentratieverlies met alle gevolgen van dien.