Studentencollectief wil dat minister Peneux blijft
14 Dec, 14:19
foto
Minister Robert Peneux van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur.


Het landelijke Studenten en Scholieren platform heeft in een open brief aan president Desi Bouterse gevraagd om minister Robert Peneux van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur te handhaven. Gevraagd wordt niet akkoord te gaan met het verzoek voor eervol ontslag, aangezien er geen sprake is van een conflict tussen de minister en het gehele onderwijsveld.

Wij als Studenten Platform volgen al enige tijd de situatie, waarbij het ministerie van Onderwijs en de BVL/ALS in een conflict verwikkeld zijn en systematisch vanuit één zijde een zekere chantagepolitiek wordt gevoerd, staat in de brief, ondertekend door voorzitter Clyde Ford.

"Het niet respectvol omgaan met elkaar op bepaalde momenten is absoluut geen voorbeeld voor ons als jongeren; daarover hebben wij reeds eerder onze stem laten horen. Als volwassenen zich zo blijven gedragen zal dat op termijn zeker zijn tol eisen op school, maar ook thuis. Derhalve vinden wij, dat het pad van dialoog de manier bij uitstek is om problemen van welke aard dan ook op een constructieve en bevredigende manier op te lossen.

U voert reeds enige tijd een beleid waar hervormingen en vernieuwingen worden doorgevoerd. Ook wij als studenten lijden daar vaak genoeg onder. Denk maar aan de tal van redeloze schoolonderbrekingen als gevolg van leerkrachten die menen het recht te hebben om de rechten van de studenten opzij te moeten zetten wanneer zij terecht of onterecht opkomen voor hún rechten. Het boot- en bustransport van de studenten van heel Suriname die tij en ontij wordt onderbroken en waar decennialang nog steeds geen oplossing voor gevonden kan worden... ook daar lijden wij onder en betalen wij steeds weer het gelag.

Regeringen komen en gaan. Ministers komen en gaan; geen één heeft ooit de kat de bel durven aanbinden. Deze minister heeft tenminste wel getoond dat hij in staat is het voorgenomen beleid door te voeren met alle consequenties van dien; zie de grove beledigingen en disrespectvolle gedragingen aan zijn adres.

Het landelijk Platform staat daarom pal achter deze minister van onderwijs en vraagt u zijn ontslagverzoek niet te accepteren, maar hem alle ruimte te geven om door te gaan met die hervormingen welke nodig zijn om dit land te kunnen stuwen naar grotere hoogten. Wij vragen daarbij echter wel, dat de minister toch wel erop let dat hij in met name zijn praten, zaken ietwat genuanceerder naar voren brengt.

Zonder een goed onderwijssysteem en goedbetaalde leerkrachten die hun verantwoordelijkheden kennen, zal dit land nimmer worden ontwikkeld.

Wij hopen dat u de roep van de studenten, die nu ook gedupeerd zijn door het uitstellen van de tentamens zult aanhoren, en vragen u dit probleem en alle andere onderwijs problemen zo snel mogelijk op te lossen," staat in de open brief.