Rusland bezorgd over overname poli's Medische Zending
14 Dec 2017, 03:45
foto
NPS-fractieleider Gregory Rusland tijdens de begrotingsbehandeling. (Foto: Raoul Lith)


NPS fractieleider Gregory Rusland heeft in De Nationale Assemblee dringende aandacht van de regering gevraagd over het proces van overname van de poliklinieken van de Medische Zending (MZ) door het Mungra Medisch Centrum (MMC) in Nickerie. Hij meent dat met de optie van overname op een ondeskundige wijze, de duurzaamheid van de zorg ernstig in gevaar is gebracht. Minister Patrick Pengel van Volksgezondheid om een reactie gevraagd, zegt aan Starnieuws dat er een permanente arts is aangesteld die pendelt langs de dorpen om zorg aan te bieden. Samen met de gezondheidsassistent en een A-verpleegkundige kunnen we juist spreken van versterking van de zorg, stelt Pengel.

Het Assembleelid wees erop dat instituten versterkt en niet afgebroken dienen te worden. De MZ heeft vele jaren ervaring, benadrukte Rusland. Door deze dienst aan de kant te zetten om de zorg over te dragen aan een instelling die de ervaring mist, zal dat verdere achteruitgang van de zorg teweeg brengen. "De MZ heeft een hele tijd geen zorg geleverd aan het dorp Tapoeripa. De gemeenschap heeft dit meerdere keren aan de orde gesteld. Tijdens het laatste bezoek van de president is dit ook gebleken. De samenleving vroeg naar een oplossing omdat per eigen gelegenheid naar poli Donderkamp bij twee uren in beslag nam," zegt de minister.

Eerstelijnszorg behoort niet tot het kennisgebied en niet tot de kerntaken van een ziekenhuis, voerde het Assembleelid aan. In zijn onderbouwing wijst Rusland op medische structuren in het binnenland die er reeds 275 jaar bestaan. Nu bestaat het gevaar dat die middels één armslag kapot zullen worden gemaakt. Pengel: "Inderdaad is het MMC niet de traditionele aanbieder van Primary Health Care. Er is aantal taken dat uitgevoerd moet worden zoals: consultatiebureauzorg, chronische-aandoeningzorg, vaccinatie, gezondheidsvoorlichting. MMC is van deze taken op de hoogte."

“De abrupte onttrekking van de zorg door de MZ in vijf gebieden langs de Wayambo en Kabalebo, is amateuristisch en slecht voorbereid. Het MMC Nickerie heeft geen enkele ervaring met eerstelijnszorg.” Volgens Rusland is er vanuit het MMC op dagbasis voor patiënten geen enkele overlegstructuur tussen gezondheidsassistenten en primary health care artsen. “Er is geen duidelijke verwijsstructuur en geen begeleiding van de gezondheidsassistenten.” De minister merkt op dat de aanhoudende klachten vanuit de gemeenschap en van veel Assembleeleden tijdens achtereenvolgende begrotingsbehandelingen de president mogelijk hebben genoodzaakt tot dit besluit te komen.

De NPS-volksvertegenwoordiger zegt dat er nu ook geen bij- en nascholingstraject van gezondheidsassistenten is. Hij vraagt zich af wie de kindervaccinaties gaat doen. Dit is volgens hem uiterst belangrijk, maar het is niet geregeld. Eveneens is niet duidelijk wie belast wordt met de moeder-en-kindzorg.
Het simpelweg maandelijks bezoeken van de dorpen door een specialist is volgens de NPS-fractieleider geen goede oplossing. Temeer omdat de bewoners aan de regering hebben gevraagd om regelmaat in de gezondheidszorg. De parlementariër is bezorgd over deze ontwikkeling en vraagt zich af waarom de regering er niet voor kiest om in overleg te treden met de MZ om te achterhalen wat de eikelpunten zijn. Wanneer die duidelijk zijn, kan besloten worden om te werken aan het gezond maken van dat instituut in de ruimste zin des woords. Het ministerie van Volksgezondheid zal de vinger aan de pols houden en in overleg blijven met zowel MMC als MZ, geeft de minister aan.