Pater Toon: 'Ook gratie voor enkelvoudige moorden...'
09 Dec 2017, 00:00
foto
De foto's van de vijftien op 8 december 1982 vermoorde critici van het militaire bewind. Het is vrijdag 35 jaar geleden dat de mannen zijn omgebracht. (Foto's: Leroy Troon)


In een volle Kathedrale Basiliek St Petrus en Paulus zijn vrijdagavond de decembermoorden met scherpe bewoordingen herdacht. De wonden die 35 jaar geleden zijn geslagen, zijn duidelijk nog niet geheeld. Het thema van deze herdenking was recht en waarheid maken vrij. Betty Goede, voorzitter van de Organisatie voor Gerechtigheid en Vrede, merkte op dat president Desi Bouterse en de mensen om hem heen het land al 35 jaar in gijzeling houden. Pater Toon te Dorsthorst zei dat het niet aan hem is om gratie te verlenen, maar als voor meervoudige moorden gratie wordt gegeven, moet dat ook gebeuren voor mensen die opgesloten zijn voor een enkele moord of minder. "Gelijke monniken, gelijke kappen."

De dienst had deze keer een ander tintje. Levensgrote portretten van de vijftien vermoorde critici van het militaire bewind waren voor de Basiliek geplaatst. De foto's van de omgebrachte mannen werden één voor één door de nabestaanden in processie naar voren gebracht. Zoals gebruikelijk werden later de vijftien dia's aangestoken. Tijdens de gehele dienst stond centraal dat het 8 decemberstrafproces ongehinderd voortgang moet vinden, vandaar ook de keuze van het thema dit jaar. Er werd voor gebeden dat de rechtsstaat overeind blijft staan.

De herdenkingsdienst werd ook bijgewoond door een afvaardiging van het Comité van Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld. Onder andere waren aanwezig Dew Baboeram (Sandew Hira), Gordon Rahman en Humphrey Jeroe. Aan het einde van de dienst, toen verslaggevers Hira interviewden, maakten kerkgangers duidelijk hun misnoegen kenbaar. Zij slingerden heel wat hatelijkheden aan het adres van Hira. Ook zijn broer Arthur die namens de nabestaanden het woord voerde, uitte zijn ongenoegen over handelingen en uitlatingen van René, zoals hij bekendstaat in de familie.

Net als de afgelopen jaren hebben de geestelijken Moballigah Ghafoerkhan en
Soeshila Baldew-Malhoe ook het woord gevoerd. Beiden hebben aangegeven hoe diep de wonden zijn en hoe groot het verdriet nog is. Ghafoerkhan was met haar zus Jenny in het mortuarium, omdat haar zwager Harold Riedewald ook tot de vermoorde mannen behoort. Baldew-Malhoe zei dat juridische spitsvondigheden niet hebben kunnen voorkomen dat er een strafeis is van 20 jaar. Het wachten is op het vonnis van de Krijgsraad. Zij haalde aan dat in het kosmische geheugen alles wat gebeurd is, is vastgelegd. Er kan daar geen partijpolitiek worden bedreven, want de waarheid zal altijd naar boven komen. Daar zorgt het Goddelijke Licht voor.