Werkrooster politie teruggedraaid; rust teruggekeerd
07 Dec, 19:03
foto
De Duisburglaan is vandaag gebarricadeerd door ontevreden politieagenten. De situatie is intussen genormaliseerd. (Foto's: René Gompers)


De barricade bij het politie hoofdbureau aan de Duisburglaan is opgeheven. Politieambtenaren hadden tegen een 'onbegrijpelijk en frustrerend' dienstrooster geprotesteerd door hun voertuigen dwars over de weg te parkeren. De politieleiding en het bondsbestuur zijn overeengekomen dat het nieuwe rooster onmiddellijk wordt opgeheven. Alleen de Algemene Surveillance Dienst zal nog 12 uren draaien.

De korpsleiding, het beleidsondersteuningsteam, het managementteam en het bondsbestuur zijn het er allemaal over eens dat de nieuwe rooster niet werkbaar is. Er is geconcludeerd dat er “enorme haken en ogen aan het systeem zitten dat men heeft ingevoerd,” zegt Revelino Eijk, woordvoerder van de Surinaamse Politiebond. Terwijl er vergaderd werd op het hoofdbureau, stond de barricade er nog. “Het komt erop neer dat de mensen 12 uren of langer zouden draaien per shift. Het was gewoon een ingewikkeld nieuw rooster dat men had ingevoerd. Het is sinds 1 december van kracht geweest,” geeft Eijk aan.

“Normaal heb je drie groepen. Voor de morgen, de middag en de nacht. Wat men er van gemaakt heeft, is dat alle drie groepen weer onderverdeeld zijn geworden in drie subgroepen. De aanmeldtijden waren verwarrend en onmenselijk. We begrepen het op een gegeven moment niet meer. Het werkte heel erg frustrerend. Vandaar dat de mensen zijn opgekomen,” legt Eijk uit.

Er zal nu weer gewoon volgens het oude dienstrooster gewerkt worden. Alleen de Algemene Surveillance Dienst zal de 12 uren blijven draaien. Dit vanwege de verhoogde staat van paraatheid in de binnenstad die tot en met 4 januari 2018 duurt. Dit is voor de feestdagen en de tal van activiteiten in deze periode, deelt Eijk mee. “De Surveillance Dienst gaat wel 12 uren draaien met dien verstande dat er geen subgroepen zullen zijn. Als je om zeven uur aanmeldt en regulier tot drie uur in de middag draait, is alles daarna overuur,” licht Eijk toe. “Je moet dan wel de 12 uren volmaken. Maar dat zijn we wel al gewend, om in december deze diensten te draaien.”

“De leden hadden ons duidelijk gemaakt dat wij niet moesten komen onderhandelen over het werkschema,” geeft Eijk aan. “Ze wilden het gewoon niet meer. In ieder geval is de rust teruggekeerd. We weten niet wie met dit voorstel is gekomen omdat de bond niet gekend is geworden. Het waren echt gekke dingen die men in elkaar had gezet. Heel erg onmenselijk.” De weg is na het geboekte resultaat onmiddellijk vrijgemaakt. Eijk geeft aan dat het barricaderen van de weg rechtgetrokken zal worden.

René Gompers