BvL gaat massaal protesteren over besluiten IMEAO
07 Dec, 00:00
foto
Wilgo Valies, voorzitter van de Bond van Leraren.


De Bond van Leraren (BvL) gaat in de ochtend massaal protesteren tegen besluiten die het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft genomen over het instituut voor Middelbaar Economisch en Administratief Onderwijs (IMEAO). Terwijl vicepresident Ashwin Adhin minister Robert Peneux vraagt om met de BvL in contact te treden om het probleem op te lossen, gaat hij met directeuren praten. Valies stelt dat de minister over arbeidsaangelegenheden niet met de directeuren kan gaan onderhandelen. Door het zogenaamde akkoord dat bereikt is, gaan de docenten die intersectie- en sectievoorzitters zijn enorm achteruit in vergoeding.

De BvL heeft op een persconferentie aangegeven dat minister Peneux de bron is van de problemen. Terwijl de directeur van Onderwijs op 21 november in een brief aangeeft dat de intersectie- en secties afgeschaft worden en alle docenten individueel de toets opstellen, zegt hij dat niks vast staat. Dat het om een idee zou gaan. "Dit terwijl in de brief duidelijk staat wat het besluit van het ministerie is," betoogt Valies. Hij noemt het besluit ondoordacht. Hij merkt op dat het niet kan dat individuele toetsen worden opgesteld, terwijl het om uniformiteit gaat en kwaliteit van het onderwijs. "Elke wiskunde toets bijvoorbeeld moet op alle studierichtingen van IMEAO hetzelfde zijn. Wij moeten de kwaliteit bewaken," benadrukt de vakbondsleider.

Valies voert aan dat er in 1994 een overeenkomst getekend is met het ministerie over de vergoeding van de sectie en intersectie voorzitters. Dit moet gerespecteerd worden door de regering. De minister kan niet op eigen houtje besluiten dat hij zich niet houdt aan de overeenkomst. Hij merkt op dat op het ministerie ondoordachte besluiten worden genomen. De BvL is niet van plan om deze zaken te accepteren.

De BvL vindt dat de regering moet ingrijpen, want op deze manier zullen er steeds problemen ontstaan. De minister moet de opdracht van de vicepresident uitvoeren, vindt Valies. Hij moet met de bond praten en overeenkomsten die gesloten zijn respecteren. "Als de regering deze zaak overlaat aan de minister, dan komen er problemen. Als deze minister blijft aanzitten, zullen er het hele jaar problemen zijn in het onderwijs," voorspelt Valies.

Wednesday 14 November
Tuesday 13 November
Monday 12 November