Kansen voor Suriname in China’s ‘One Belt, One Road’
07 Dec, 00:58
foto
De ambassade van China en het ministerie van Buitenlandse Zaken hebben woensdag een seminar ‘OBOR Opportunities for China-Celac Cooperation’ georganiseerd. (Foto: SCTV)


De gemeenschap van Latijns-Amerikaanse en Caribische landen (Celac) moet de kansen grijpen die de ‘One Belt, One Road’ route (één gordel, één weg – OBOR) biedt. Dit is het mega handels- en infrastructurele project dat China ontwikkelt om Azië te koppelen met Afrika en Europa, via land, lucht en zee. Suriname kan (als Celac-lid) meeliften in de OBOR-sneltrein.

De Chinese ambassade in Paramaribo heeft woensdag, gisteren, een eendaags seminar OBOR Opportunities for China-Celac Cooperation gehouden. Vragen als hoe Suriname kan participeren in OBOR en met welke producten en diensten stonden centraal. En ook hoe Suriname het China-Celac fonds van US$ 5 miljard kan gebruiken voor ontwikkelingsprojecten in eigen land en projecten die leiden tot deelname in OBOR.

Het seminar is gehouden in samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa). China's ambassadeur Zhang Jinxiong gelooft dat ondanks de vele uitdagingen, Suriname een land is met groot potentieel. De Surinaamse regering heeft in het strategisch ontwikkelingsplan de focus gericht op diversifiëring van de economie en verbetering van het levensonderhoud van de bevolking.

Het OBOR-project biedt talloze investeringsmogelijkheden voor Surinamers in China en omgekeerd. Momenteel is de handelsbalans in het voordeel van China, maar hierin kan een ommekeer komen. Of tenminste een verbetering in Surinames positie.

Belt and Road , (Gordel en Weg) is een vernieuwde versie van de eeuwenoude Zijderoute waarlangs van oost naar west over land koopwaar als zijde, buskruit en daarna meer producten verhandeld werden. De Chinese president Xi Jinping lanceerde in 2013 het initiatief om de oude Zijderoute uit te breiden. OBOR is hierop en op de 21e eeuwse maritieme route gebaseerd. De Belt & Road optie is bedoeld om de wereldeconomie een boost te geven, via open economische win-win relaties.

Suriname ligt geografisch gezien erg gunstig en strategisch op de schouder van Latijns-Amerika, stelde BuZa-ambassadeur Arnold Halfhide. “We zien onszelf als brug tussen Latijns-Amerika en de Caribische regio. En als hub voor alles in de toekomst zoals luchtverbinding, productie unit of vrijhandelszone.” Suriname maakt deel uit van diverse regionale integratie processen. “Dit en de gunstige ligging van Suriname moeten in ogenschouw worden genomen, wanneer men de vraag beantwoordt welke rol, positie Suriname kan innemen in het OBOR-geheel.”

Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën stelde dat er in Suriname nog voldoende potentiële investeringen mogelijk zijn in de olie-, goud-, bauxiet- en aluminiumindustrie. Ook in de hernieuwbare energiebronnen zoals waterkracht en zonne-energie en infrastructuur en transport. Hij stelde dat Suriname de diepzeehavenfaciliteiten heeft verbeterd, maar door het ontbreken van adequate infrastructuur voor wegtransport hebben de buurlanden nog geen gebruik hiervan kunnen maken.

Volgens hem zou een Oost-Westverbinding (Frans-Guyana via Suriname naar Guyana) en een wegverbinding Suriname-Brazilië een zeer efficiënte ‘Gordel en Weg’ vormen voor de regio. Deze weg kan ook een substantiële langetermijnvoordelen bieden aan particuliere investeerders onder het publiek-privaat partnerschap. “Evenzo kan een energiecorridor die Suriname verbindt met zijn buurlanden goedkope energie bieden aan de buurlanden.”

OBOR kent vijf prioriteitsgebieden: beleidscoördinatie, faciliteiten/diensten koppelen, onbelemmerde handel, financiële integratie en intermenselijke contacten. Suriname en de overige Celac-landen kunnen OBOR inzetten om in het bijzonder hun infrastructurele interconnectie en capaciteitssamenwerking te verbeteren.

China stelt zich meer en meer open voor de wereld en heet landen welkom in het OBOR-initiatief, benadrukte Zhang. Zijn land staat gereed om de beleidscoördinatie met de Latijns-Amerikaanse en Caribische partners te versterken. “En om gezamenlijke inspanningen te creëren vanuit onze respectieve ontwikkelingsstrategieën en zo meer vruchtbare resultaten te genereren die onze twee volkeren verder zullen helpen.”

Samen met de aanwezige beleidsmakers, diplomaten, bankiers, zakenlieden, economen en andere belangstellenden zijn de voordelen van Surinames participatie besproken. Zij deden ook voorstellen over producten en diensten die Suriname kan bieden, zoals groen toerisme, investerings- en exportmogelijkheden in de landbouw, aquacultuur, bosbouw, goud en (medicinale) kruiden.

Verschillende sprekers en vragenstellers wezen op het belang van onder meer een goed functionerende investeringswet, Foreign Direct Investment optie, scherpe concurrerende prijzen voor Surinaamse goederen en diensten, vliegverbindingen en (lucht)havenfaciliteiten. Een langetermijnvisie voor Suriname en gericht beleid zijn hierbij van essentieel belang. Gastspreker Richard Black, directeur van het Schiller Instituut in New York, presenteerde enkele cijfers. Er zijn al 2.900 contracten getekend tussen Chinese ondernemingen en 61 OBOR-leden in de eerste zeven maanden van 2017. De totale waarde hiervan is al goed voor US$ 78 miljard.

Celac-landen als Chili en Argentinië horen tot de eerste in de regio die de OBOR-sneltrein binnenstapten. Terwijl landen als Jamaica en Brazilië al geruime tijd gebruikmaken van de China-Celac fondsen voor de ontwikkeling van hun infrastructuur en productiecapaciteit.

De ambassade blikt terug op een vruchtbare sessie. Er werden 70 participanten verwacht, maar buiten verwachting waren er bijna dubbel zoveel deelnemers. BuZa-minister Yldiz Pollack-Beighle was afwezig. Zij zit in China voor een conferentie waar zij vandaag haar Chinese collega ontmoet. Later in de week praat ze met de minister van Handel.

Wednesday 14 November
Tuesday 13 November
Monday 12 November