Somohardjo: PL heeft recht van bestaan
06 Dec, 20:51
foto
Pertjajah Luhur heeft dinsdagavond een dankdienst gehouden. De partij is negentien jaar geworden.


Pertjajah Luhur (PL) blijft het geloof in zichzelf behouden en maakt zich op om de verkiezingen van 2020 in te gaan. Gaandeweg de rit zullen anderen aansluiting vinden, zegt partijleider Paul Somohardjo, die verwees naar de aanwezigheid van voorzitters Willy Soemita van de KTPI en Waldi Nain van de PDO tijdens de dankdienst die dinsdagavond werd gehouden in het partijgebouw te Beekhuizen. PL bestond gisteren negentien jaar. “De Almachtige heeft ons geen goede vaart beloofd, maar wel een behouden aankomst”, zei Somohardjo.

“Wij propageren de totale eenheid, maar laten we beginnen bij onszelf”, zei de PL-voorzitter. Op zaterdag 9 december zal de partij traditioneel Kinderdag samen met de verjaardag van de partij vieren. Somohardjo heeft aangekondigd op die dag nationaal en internationaal te bewijzen dat de PL alle recht van bestaan heeft: “Mi kanti, ma mi de ete”.

Naam directeur LVV
Somohardjo vindt dat Soeresh Algoe van Landbouw, Veeteelt en Visserij de eer aan zichzelf moet houden en zijn portefeuille ter beschikking moet stellen. De politicus stelde deze kwestie ook aan de orde eerder dinsdag in De Nationale Assemblee. Hij wil dat tot de bodem wordt onderzocht hoe het zit met de kwestie, waarbij LVV-direkteur Djoemadi Kasanmoesdiran acht beschikkingen zou hebben getekend en verstrekt aan een wachter van een bedrijf, in ruil voor een forse vergoeding. Deze informatie werd tijdens de begrotingsbehandeling verstrekt door Assembleelid Rachied Doekhie (NDP).

Somohardjo vindt dat Doekhie de LVV-directeur met naam en toenaam heeft genoemd, maar angstvallig vermeed om ook de naam te noemen van de onderdirecteur Visserij. Hij vraagt zich af of dat kwam, omdat de onderdirecteur Visserij een NDP-topper is of een familie van de hogere of onzichtbare hand van de regering. Doekhie heeft ongehinderd de naam van de directeur kunnen noemen tijdens de vergadering, zonder dat hij zich kon verdedigen.

Onder curatele
Ook de financiële situatie van het land baart de PL-voorzitter veel zorgen. Hij kaartte tijdens de begrotingsbehandeling het grote aantal schulden, zowel binnenlands als buitenlands, van de Staat Suriname aan. AOV-gelden en premies worden niet gestort, maar net als alle andere reserves gebruikt. De Staat heeft torenhoge schulden bij Combé Markt, maar ook bij Chotelal voor een bedrag van SRD 200 miljoen. Daarom heeft hij als parlementariër een totale opgave van alle schulden opgevraagd. Misschien wordt de buitenlandse schuld wel betaald, maar hoe staat het met binnenlandse schuld, vroeg Somohardjo.

De politicus is er niet over te spreken dat al deze zorgelijke ontwikkelingen door minister Gillmore Hoefdraad van Financiën worden bestempeld als nonsens. Somohardjo wil bij wet de minister van Financiën onder curatele te stellen, zodat hij geen nonsens-beleid kan verkondigen. Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons onderbrak Somohardjo diverse keren en vroeg hem de begroting te behandelen. Uiteindelijk ontnam zij hem het woord.

Wednesday 14 November
Tuesday 13 November
Monday 12 November