Hoefdraad vestigt hoop op agrarische sector
06 Dec, 18:45
foto
Deelnemers luisteren naar de presentatie over de analyse van de landbouwsector en de mogelijkheden.


Suriname heeft een lange landbouwgeschiedenis en tot vandaag is het een belangrijke sector in onze economie. Maar, zegt minister Gillmore Hoefdraad van Financiën, de sector moet worden herbouwd door de daling van exporthoeveelheden en prijzen. De sector heeft nog steeds een groot potentieel en moet weer de verdiener van deviezen worden, stelt de bewindsman.

Hoefdraad heeft vandaag gesproken bij de opening van de Wereldbank-bijeenkomst waarbij de analyse die het wereldorgaan heeft gemaakt over het concurrentievermogen van de sectoren in Suriname, onderwerp was. De Wereldbank heeft deze studie gepresenteerd. Als we praten over diversificatie, dan denken we daarbij niet aan de grondstoffenindustrie, stelt hij. “We kunnen onze economieën niet diversifiëren zonder de nieuwe, niet traditionele sectoren met een concurrerende omgeving,” zegt de bewindsman. Volgens hem zullen diversificatie en een sterkere landbouwsector de problemen die zich voordoen bij de traditionele mijnbouw- en oliesectoren oplossen. Hij denkt daarbij aan de prijsschommelingen van bauxiet, goud of olie.

“Het verminderen van de gevolgen van deze prijsschokken, zal een belangrijke stabilisatiefactor zijn voor de nationale economie.” Hoefdraad zegt dat hetzelfde geldt voor andere Caribische landen die sterk afhankelijk zijn van één industrie. Wat we moeten doen is de concurrentiekracht van deze sectoren in zekere mate herstellen, om de nadelen van de dominante sectoren in de economieën van de Caribische landen op te vangen, stelt minister Hoefdraad verder.

Hij ziet daarbij een belangrijke rol toebedeeld aan de particuliere sector. “De weg moet duidelijk een public-private partnerschap zijn, waarin we beide (particuliere en overheidssector) onze verantwoordelijkheden moeten nemen.” De overheid zal de investeringen van de particuliere sector moeten vergemakkelijken door de kosten van zakendoen voor landbouwproducenten en anderen te verminderen. Hoefdraad noemt ook het wegmaken van nutteloze toegangsbeperkingen, het vergemakkelijken van het aantrekken van knowhow en technologieën, verbetering van de transparantie en informatieverstrekking en het stroomlijnen van de voorwaarden.

Wednesday 14 November
Tuesday 13 November
Monday 12 November