Peneux en IMEAO-directeuren bereiken overeenkomst
05 Dec, 16:17
foto


Onderwijsminister Robert Peneux heeft samen met de directeuren van de scholen het van Instituut voor Middelbaar Economisch en Administratief Onderwijs (IMEAO) een akkoord bereikt. De intersectie- en sectievoorzitters worden niet afgeschaft.

Er is in samenspraak met de verschillende directeuren van de IMEAO scholen een akkoord bereikt voor de toekenning van lesuren voor het opstellen van werk door intersectie en sectievoorzitters. Aan de uren die zijn overeengekomen wordt er een vergoeding gekoppeld, meldt het Nationaal Informatie Instituut.

Aan de directeuren is nu de taak om deze afspraken te bespreken met de docenten. De minister noemt het akkoord valide. In zijn optiek is er geen conflict met de Bond van Leraren (BvL). De bewindsman stelt dat organisatorische veranderingen binnen een school en eventuele toekenning van uren een aangelegenheid is van het ministerie. Indien de BvL het nodig acht om in overleg te gaan, dan staat het ministerie daar open voor. Peneux wijst er wel op dat het niet nodig is om met een menigte op de stoep te staan om zodoende druk te leggen op het ministerie. De feiten die de bond aandraagt zijn belangrijk. De BvL heeft maandag en dinsdag actie gevoerd. Leraren hebben de school om 10.00 uur verlaten.

Een sectie voorzitter is een docent die de repetities binnen een school coördineert en een intersectie voorzitter is een leraar die de repetities tussen scholen coördineert. Maar ook zonder deze coördinatoren is het de taak van de docent om repetities op te stellen.

In het kader van de herwaarderingen is het ministerie bezig de bestuurlijke en organisatorische aspecten van het staatsbesluit van 9 oktober uit te voeren. Peneux geeft aan de het ministerie deze zal uitvoeren met zijn werkarmen, in deze, de schooldirecteuren. Ook het voorstel tot clustering van vakken is aangehouden. In het schooljaar 2018-2019 zal er gewerkt worden aan een unit voor kwaliteitszorg. Dit is een unit die integraal binnen het beroepsonderwijs geldt als bewaking voor het curriculum, de leerstof en hoe toetsen in elkaar worden gezet.