'Visgronden worden legaal en illegaal leeggeroofd'
06 Dec, 00:00
foto
Assembleelid Rajiv Ramsahai tijdens zijn betoog. (Foto: Raoul Lith)


Assembleelid Rajiv Ramsahai (NDP) stelde tijdens de begrotingsbehandeling in De Nationale Assemblee dat visgronden legaal en illegaal worden leeggeroofd. Uit een brief blijkt volgens hem dat een voormalige onderdirecteur Visserij tot naar Guyana is gegaan om vergunningen te tekenen voor Guyanezen. Zij vissen in Suriname, maar brengen de vis naar eigen land. De visgronden worden op deze manier leeggeroofd, de zeebodem wordt vernietigd. De werkgelegenheid wordt in gevaar gebracht.

Ramsahai benadrukte dat 4.000 tot 5.000 gezinnen bedreigd worden met werkloosheid. Als de situatie zo doorgaat, zullen over twee tot drie jaar de visgronden zijn vernietigd. Hij hekelde het feit dat er nog steeds vergunningen worden gegeven aan trawlers, terwijl wereldwijd juist een beleid wordt gevoerd om deze vissersboten naar nul te brengen. Zij gooien hun netten uit en vernietigen zo tonnen aan vis. Alles wordt gevangen door de trawlers.

De bevolkingsvisserij zorgt voor ongeveer 75% van de behoefte voor visexport. Het is volgens Ramsahai niet nodig om vergunningen te geven voor trawlers. Hij deed een beroep op de regering om vandaag nog te stoppen met verstrekken van vergunningen aan trawlers. Hij betoogde dat de vissersboten geen governmenttake betalen op diesel. Ramsahai stelde voor om SRD 1 per liter aan solidariteitsheffing te innen, zodat dit geld besteed kan worden aan ziekenhuizen. Hij haalde aan dat de controle op zee pover is. Veel vis van Suriname wordt op deze manier leeggeroofd.