Samidin pleit voor stimuleren lokale productie
06 Dec, 08:15
foto
Assembleelid Naomi Samidin tijdens haar spreekbeurt. (Foto: Raoul Lith)


Assembleelid Naomi Samidin (NDP) heeft tijdens de begrotingsbehandeling gepleit om de lokale productie te stimuleren. Als vertegenwoordiger van Saramacca
benadrukte ze dat dit district een heleboel potentie heeft om Suriname daadwerkelijk tot de voedselschuur van het Caribisch Gebied te maken. Er wordt heel veel groente en fruit verbouwd en ook dit district helpt voorzien in de landelijke behoefte.


In de begroting van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) wordt er gesproken over buitenlandse investeringen in grote landbouwprojecten met cacao, palmolie en kokos, die moeten zorgen voor werkgelegenheid en exportproductie (deviezen). "Ik weet dat er aanzetten worden gegeven om de productie op gang te brengen, maar we willen de voortgang van die projecten weten. Want voorzitter, we hebben ook gezien dat er bruine bonen werd verbouwd, nieuwe proeven van wortelen, broccoli, bloemkool om de import hiervan te vervangen. Wat is er daarvan terecht gekomen? Importeren we deze groenten nog? Kunnen we inmiddels zelf voorzien in onze lokale behoefte?" vroeg Samidin.

Zij benadrukte dat de regering de ontwikkelingsrichting moet aangeven om lokale productie te promoten. "Eat what you grow and grow what you eat. We willen niet komen aan het recht van de mens om zelf te bepalen wat hij of zij eet, maar laten we bewustwording creëren om lokaal te kiezen. Er zou op elke strategische hoek een billboard moeten zijn met de oproep om lokaal te kiezen! Importvervanging is niet alleen het vervangen van de producten vanuit het buitenland, maar ook meer en meer lokaal gebruik en verbruik. Want we hoeven misschien niet zelf onze bruine bonen te planten – ik hoor graag van de minister wat de voortgang is van dat initiatief - maar we kunnen wel beter investeren in de bestaande gewassen die we al goed kunnen planten en hoe biologisch te telen, dat we die bestaande sector gaan professionaliseren, uitbreiden, overgaan tot verwerking, een packing house opzetten. Kortom, we moeten die hele ketenbenadering ook daar toepassen, want het zal op den duur zorgen voor werkgelegenheid en ontwikkeling," stelde het Assembleelid.

In Saramacca zijn er een heleboel zandgronden die hun nut al hebben laten zien, voerde Samidin aan. Deze gronden zijn zeer geschikt voor het planten van pinda. In 2014 heeft de Stichting Planbureau Suriname een rapport uitgebracht waarbij een analyse is gemaakt van de verschillende districten. Daarin is Saramacca opgenomen als het district waar het planten van pinda uitermate geschikt is bevonden vanwege het voorkomen van de zandgronden. "De oudere districtsbewoners kunnen dat beamen, zij hebben jarenlang pinda geplant, sommigen nog steeds, maar ik zie dat niet meer op grote schaal gebeuren. Ook ik heb pinda geplant, voorzitter, en ik weet dat met de juiste aanpak er meer hieruit gehaald kan worden. Ik denk daarom dat we dit gewas zullen moeten herontdekken, en nieuwe rassen hiervan moeten introduceren, want als we kijken wat het bedrijf NV Willemsberg al 37 jaar aan verwerking doet van de pinda, dan is het erg te moeten vernemen dat ze met buitenlandse pinda moeten werken."

Het Assembleelid vroeg waarom de eigen pinda niet zelf kan worden aangeleverd. "Dan is het niet hun schuld, maar als overheid laten we kansen liggen om te produceren, we laten kansen liggen om deze sector een boost te geven. Dan hoeven we echt niet met bruine bonen of wortelen te experimenteren, we moeten niet langer rapporten schrijven, zonder die te implementeren, maar laten we de bestaande sector verder ontwikkelen en overgaan tot verwerking van eindproducten. Voorzitter, dit zal weer voor werkverschaffing zorgen."

Samidin riep de ministeries van Landbouw, Veeteelt en Visserij en Handel en Industrie op om samen dit plan uit te werken en te zorgen voor continuïteit en consistentie in afzet en productie en misschien ook een pindakaasfabriek op te zetten in Saramacca. Hier kan ook het KMO-fonds inkomen voor de boeren die verder willen gaan met het verwerken van de pinda, stelde de volksvertegenwoordiger.

Wednesday 14 November
Tuesday 13 November
Monday 12 November