Begrotingsbehandeling hervat; wijziging komt later
05 Dec, 12:33
foto
Assembleevoorzitter Jennifer Simons in overleg met vicepresident Ashwin Adhin tijdens een schorsing. (Foto: Raoul Lith)


De Nationale Assemblee heeft besloten door te gaan met de behandeling van de begroting, ook al komt de regering met een nota van wijziging. De eerste ronde, waarin parlementariërs hun visie geven, wordt afgerond. Wanneer de ministers aan het woord komen, zullen zij ingaan op de wijzigingen. Uiteindelijk komt, mede op basis van de inzichten van de volksvertegenwoordigers, een nota van wijziging. Dit kwam naar voren vandaag, na een overleg met de fracties en Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons.

De NPS-fractieleider Gregory Rusland stelde dat de regering heeft geblunderd door met een begroting te komen die niet realistisch is. Dit is geen situatie die ineens is ontstaan. De regering weet dat er onvoldoende middelen zijn om de begroting te realiseren. Fractieleider Chan Santokhi (VHP) zei dat het niet nodig was dat de regering ingreep in de inrichting van de vergadering gisteren. De mededeling dat er een nota van wijziging komt, had gewoon tijdens de vergadering gedaan kunnen worden.

Ook Marinus Bee (ABOP) gaf aan dat een handreiking is gedaan aan de regering om een realistische begroting op te stellen. Hij begrijpt niet waarom de regering alleen met de coalitie heeft gesproken, alsof de oppositie geen bijdrage levert voor een betere begroting. "Wij zijn allemaal Surinamers. We wonen hier en willen het beste voor ons land," benadrukte Bee. PALU-vertegenwoordiger Cleon Gonsalves zei dat de regering de ruimte moet krijgen om haar beleid goed uit te stippelen, terwijl intussen doorgegaan wordt met de beraadslagingen. De regering wordt kritisch gevolgd, benadrukte hij.

NDP-fractieleider André Misiekaba juicht het juist toe dat de regering nu al heeft aangegeven, op basis van de analyses aan beide zijden, dat er een nota van wijziging komt. Hij merkte op dat er steeds wordt gezegd dat er geen crisisbeheersingsteam is, terwijl vicepresident Ashwin Adhin keer op keer heeft gezegd dat dit wel het geval is. Adhin zei dat crisismanagement inhoudt dat er op korte termijn wordt ingegrepen wanneer het nodig is. Op basis van voortschrijdende inzichten komt de regering met een nota van wijziging. Het crisisteam heeft zich donderdag nog gebogen over de begroting. Er komen wijzigingen op basis van de prioriteiten.