Comité: Herdenkingen horen nationaal te zijn
05 Dec, 00:56
foto
Sandew Hira wordt geflankeerd door Humprey Jeroe en Stanley Henkeman van het Zuid-Afrikaanse Institute for Justice and Reconciliation. (Foto: René Gompers)


Het Comité van Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld wil graag aanwezig zijn bij de bloemenhulde in fort Zeelandia en de herdenkingsdienst op 8 december. De herdenkingen worden jaarlijks gehouden door Stichting 8 december 1982 en de Organisatie voor Gerechtigheid en Vrede.

“Ik doe een beroep op de organisatoren om ons uit te nodigen of dat ze in ieder geval aangeven dat we welkom zijn,” zegt Sandew Hira. “Dat als we daar komen we niet onwelkom zijn. Want je wil niet met zo een gevoel naar een bijeenkomst waar ook onze broers worden herdacht. Ik hoop dus dat we dat een gebaar krijgen om aanwezig te zijn ondanks onze meningsverschillen.”

Het Comité heeft tijdens een persconferentie in het Perscentrum van het Kabinet van de President aangegeven wat het de komende dagen gaat doen. Op 8 december in de middag zal het ‘pad van verzoening’ bewandeld worden. In de middag zullen er kransen en bloemen worden gelegd bij de monumenten van de Binnenlandse Oorlog aan de Waterkant, Bastion Veere waar de 8 decembermoorden hebben plaatsgehad, bij de gesneuvelde militairen tijdens de Binnenlandse Oorlog te Memre Buku Kazerne en bij Gerechtigheid en Vrede aan de Dr. Sophie Redmondstraat.

Op 9 december wordt de ‘nationale conferentie van verzoening en dialoog’ in de Congreshal gehouden. Het thema is ‘een stem voor de stemlozen.’ Deelnemers zijn voor het grootste deel daders en slachtoffers van de Binnenlandse Oorlog. Voor de nabestaanden van de 8 decemberslachtoffers zullen Hira en Gordon Rahman aanwezig zijn. Bijzonder is de aanwezigheid van Stanley Henkeman, directeur van het Zuid-Afrikaanse Institute for Justice and Reconciliation (IJR). Henkeman is er voor de tweede keer. Hij benadrukt dat hij er is om te ondersteunen en om te leren van de Surinaamse situatie.

“Het gaat om al de bijeenkomsten die de 8 decembergroep organiseert waarbij pijn en verdriet worden verwerkt,” licht Hira verder toe. “Ik vind dat dat soort herdenkingen nationaal horen te zijn. Iedereen zou daar aanwezig moeten zijn. Het zou niet alleen een herdenking moeten zijn van een groep met een politieke mening over hoe wij hiermee om moeten gaan. Het zou een herdenking moeten zijn waarbij alle politieke meningen aanwezig moeten kunnen zijn en, ongeacht of je het nou eens bent of niet met hun daden, dat moment gebruiken om te zeggen dat die doden nooit hadden moeten plaatsvinden. Dat politiek geweld nooit had moeten plaatsvinden maar het is gebeurd. Daarom doe ik het beroep op de organisatoren om ons uit te nodigen. Dat ze ten minste aangeven dat we welkom zijn op hun herdenkingen.”

Hira kondigt aan dat de verschillende bisschoppen in het land door het Comité aangeschreven zullen worden. Dit keer om hen op de hoogte te stellen van de aanwezigheid van Henkeman. Het idee voor een ‘pad van verzoening’ is ontstaan uit een gesprek met Henkeman, geven Hira en Comitévoorzitter Humprey Jeroe aan. Desmond Tutu is de beschermheer van het Institute for Justice and Reconciliation. In Zuid-Afrika wordt er nauw samengewerkt met de kerkleiders om de vrede na de apartheidstoestanden te bewaren. Henkeman heeft de verschillende kerkleiders in geen van de beide bezoeken aan Suriname ontmoet. Hij geeft aan dat hij op uitnodiging van het Comité in het land is en dus niet zelf contacten kan gaan leggen. Hira vult aan dat dit keer de kerkleiders op de hoogte gesteld zullen worden. Een ontmoeting met Henkeman zal worden gefaciliteerd door het Comité. “We hoeven niet bij de ontmoetingen aanwezig te zijn,” geeft Hira mee.

René Gompers