Soemita krijgt hoogste onderscheiding voor vredesproces
24 Nov, 00:00
foto
President Desi Bouterse applaudisseert voor Willy Soemita. Hij heeft de hoogste onderscheiding gekregen voor zijn bijdrage aan het vredesproces. (Foto: Raoul Lith)


De politicus Willy Soemita (voorzitter van KTPI) heeft van president Desi Bouterse de allerhoogste onderscheiding, drager van het Grootlint in de Ereorde van de Gele Ster, gekregen. Het staatshoofd zei bij de decoratieplechtigheid donderdag "dat we bezig zijn met het herschrijven van de geschiedenis". Hij stelde dat de aanwezigen soms bewust, soms onbewust een bijdrage hieraan leveren. Bouterse benadrukte dat Soemita samen met anderen, een voorvechter van het vredesproces was. “Daarom wordt u onderscheiden, als deel van de geschiedenis.”

Woorden schoten Soemita tekort om zijn dankbaarheid voor deze onderscheiding te betuigen aan de president en de regering. Soemita zegt nooit geaarzeld te hebben om de besprekingen te voeren met het toenmalige Jungle Commando. Al predik je vrede, eenheid en broederschap, als je het niet kan omzetten in daden heeft het volgens hem geen waarde. Andere personen uit de onderhandelingscommissie zijn niet onderscheiden gisteren.

De president heeft met het oog op de 42e Onafhankelijkheidsdag 185 personen gedecoreerd in de Congreshal. "Suriname is als jonge natie geen uitzondering gebleven als het gaat om de uitdagingen die wij op ons pad naar volwassenheid meemaken. De wilskracht om op eigen benen te staan, gaat gepaard met ontwikkelingen en gebeurtenissen met de bijbehorende groeipijnen. Het is op z’n plaats om bij gelegenheden, zoals de herdenking van de onafhankelijkheid van de republiek Suriname, diverse gebeurtenissen de revue te passeren," zei "Bouterse.

Het staatshoofd benadrukte dat ook de weldoeners, die zich op een uitzonderlijke manier hebben onderscheiden en dienstbaar hebben gemaakt tijdens zulke gebeurtenissen, niet uit het oog verloren moeten worden. Zij scheiden zich door hun levenshouding van anderen, door te bewijzen dat geen enkel voorval onoverbrugbaar is, hield hij de aanwezigen voor. Doortastendheid, hulpvaardigheid, een luisterend oor hebben, zijn volgens Bouterse enkele typische kenmerken die dit soort personen bezitten. Ook onderscheiden ze zich door de bijzondere rol die ze vervullen in organisaties, het zorgen voor anderen en het helpen vormen van de jeugd. De overeenkomst tussen alle decorandi is volgens de president de liefde voor hun naasten en Suriname.

53 personen hebben een eremedaille in zilver verbonden aan de Ereorde van de Palm ontvangen, terwijl 14 een gouden medaille ontvingen in categorie. Zestig personen zijn als ridder in de Ereorde van de Palm gedecoreerd, terwijl vier om twaalf personen ridder respectievelijk officier in de Ereorde van de Gele Ster zijn geworden. Zeven personen werden gedecoreerd tot officier in de Ereorde van de Palm en zes tot Commandeur binnen deze Orde. Een persoon kreeg de decoratie van Commandeur in de Ereorde van de Gele Ster en een werd Grootofficier in de Ereorde van de Gele Ster.

Raoul Lith