Moody's wil Surinames B1 positie in januari verlagen
23 Nov, 00:53
foto


Kredietbeoordelaar Moody’s wil Surinames positie van B1 in januari 2018 verder omlaag brengen. Het ratingbureau zegt dat de beslissing voor de 'downgrade' te maken heeft met de aanzienlijke verslechtering van de financiële positie van de overheid. De schuldenlast is hoger dan werd verwacht. De fiscale hervormingen zullen trager verlopen zonder uitvoering van het programma overeengekomen met het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Er is een toenemende liquiditeitsrisico van de overheid en de financiering hiervan.

Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën om een reactie gevraagd, zegt aan Starnieuws dat Moody's zich gebaseerd heeft op de voorzichtige projecties voor 2018-2020 die in augustus van dit jaar zijn gepresenteerd. "Inmiddels zijn de projecties echter positiever aangezien de vooruitzichten voor de inkomsten gunstiger blikken en de uitgavenstabilisatie doorwerkt," zegt de bewindsman.

Bij het huidige uitgavenniveau is het begrotingstekort voor 2017 naar verwachting onder 6% van het Bruto Binnenlands Product (BBP), benadrukt Hoefdraad. In 2018 zal dat lager zijn en ook in het middellangetermijntraject ligt de fiscale stabiliteit steviger. "Wij zullen met een herziene middellangetermijntraject prognose uitkomen in januari 2018 en hierin de uitgangspunten weergeven waaruit blijkt dat we op de goede weg zitten en het met de economie en de staatsfinanciën steeds beter gaat," deelt de minister mee. Een delegatie van Moody's komt eind januari 2018 naar Suriname. Dan zullen de herziene gegevens worden doorgenomen met de kredietbeoordelaar.

Moody's beoordeling zal zich richten op Surinames vooruitzichten voor middellange termijn, het fiscale beleid en het verwachte traject voor inkomsten, de bestedingen en de betaalbaarheid van schulden. Bekeken zal worden wat de financieringsopties zijn van de overheid voor 2018 en wat de veerkracht zal zijn om externe schokken op te kunnen vangen. De vooruitzichten voor groei, met name in de mijnsector, en de gevolgen voor de begroting en de betalingsbalans worden onder de loep genomen. De kredietbeoordelaar zal ook het algehele kredietprofiel van Suriname evalueren en vergelijken met andere landen.