NOS eist correctie van DSB over onjuist bericht
22 Nov, 12:53
foto


De Surinaamsche Bank (DSB) heeft de hoofdredacties van de Nederlandse media Trouw en NOS Journaal gewaarschuwd. Volgens de bank zou oud-DSB-bestuurder, de Nederlander Hans Moison, een onverantwoorde hetze voeren tegen DSB. Op zijn beurt waarschuwt NOS DSB voor onjuiste berichtgeving. "Het is kwalijk en betreurenswaardig dat DSB op basis van feitelijke onjuistheden, de NOS er publiekelijk van beschuldigt indirect mee te werken aan een bankrun," zegt correspondent Harmen Boerboom in een verklaring. Er wordt een correctie geëist.

Moison is door DSB en door de Centrale Bank van Suriname (CBvS) afgewezen kandidaat directeur van DSB. "Hij voert sinds zijn afwijzing een aanhoudende hetze tegen zijn voormalig werkgever en CBvS. Hij heeft nu in verschillende Nederlandse media (Trouw en NOS-radio) opgeroepen tot een bankrun. Dat is niet alleen onverantwoord maar in dit geval ook onnodig en gevaarlijk. Moison beroept zich bij de benadering van journalisten op twee jaar oude maar al sterk achterhaalde cijfers," zegt Jan Driessen in een schrijven aan de twee Nederlandse media. Hij doet de woordvoering namens DSB.

De bank wijst erop dat de CBvS ook met klem waarschuwt tegen deze onjuiste berichten vanuit Nederland. De CBvS spreekt juist steun uit voor het succesvolle herstelbeleid van DSB. “De Surinaamsche Bank voldoet aan de voorgeschreven liquiditeitseisen en is bezig met een verbetertraject dat langzaam maar zeker vruchten afwerpt. DSB heeft gevolg gegeven aan de aan haar gegeven instructies om haar liquiditeitspositie goed op peil te houden en aan verbetering van haar solvabiliteit te werken”, stelt de CBvS. Op cliënten wordt een beroep gedaan hun geld niet weg te halen bij de bank.

DSB heeft ook gemeld dat het financieel juist veel beter gaat. “Na een moeilijke periode is juist een fase van duurzaam herstel ingetreden. In het eerste halfjaar van 2017 is zelfs een winst geboekt van ruim vijftien miljoen Surinaamse dollar (ongeveer twee miljoen euro). De hoofdredacties worden opgeroepen om terughoudend te zijn met aantoonbaar onjuiste en rancuneus ingestoken berichten die niet stroken met de actuele werkelijkheid maar die wel een onnodige bankrun kunnen veroorzaken.

Reactie NOS
De NOS-radio heeft niet opgeroepen tot een bankrun. Moison is nooit over dit onderwerp aan het woord gelaten, laat staan dat hij heeft kunnen oproepen tot een bankrun, stelt de NOS. "Wel is Hans Moison aangehaald in een internet-verhaal over DSB, dat op maandag 20 november op de NOS-website. De aanleiding van dat artikel was de oproep, eerder die dag, van de CBVS om vooral géén bankrun te laten ontstaan op DSB. Moison is in het artikel opgevoerd als oud-directielid van de bank, en als financieel deskundige die ingaat op de extreem lage solvabiliteit van DSB. Hij wijst op de noodzaak van herstel ervan. Nergens in het artikel roept de heer Moison echter op tot een bankrun, zegt de NOS.

Integendeel beklemtoont in het genoemde internet-artikel voorzitter Winston Ramataursing van de Vereniging van Economisten in Suriname dat een bankrun onder de huidige omstandigheden niet nodig is, zegt het medium. "De strekking van de berichtgeving van de NOS over dit onderwerp is dus een volstrekt andere dan die welke in het persbericht van De Surinaamsche Bank wordt neergezet. Het is kwalijk en betreurenswaardig dat DSB op basis van feitelijke onjuistheden, de NOS er publiekelijk van beschuldigt indirect mee te werken aan een bankrun."

De NOS in Hilversum heeft vandaag de Nederlandse woordvoerder van DSB, Jan Driessen van communicatiebureau QA-communicatie, gewaarschuwd voor het verspreiden van feitelijke onjuistheden. Driessen is daarnaast gevraagd zo snel mogelijk in een nieuwe verklaring op de gedane beweringen terug te komen, dan wel concreet aan te wijzen dat de NOS gedaan heeft wat er in de persverklaring van DSB beweerd wordt, meldt Boerboom.