Bakker verwacht woensdag oplossing knelpunten BOG
22 Nov 2017, 00:00
foto
David Bakker, voorzitter van de Bond van Milieu-inspecteurs. (Foto: Raoul Lith)


Over de situatie bij het Bureau Openbare Gezondheidszorg (BOG) wordt woensdag een doorbraak verwacht. David Bakker, voorzitter van de Bond van Milieu-inspecteurs, zegt aan Starnieuws een goed gesprek te hebben gehad met minister Patrick Pengel van Volksgezondheid en met het Kabinet van de President.

Zoals eerder door minister Pengel gevraagd, hebben enkele diensten dispensatie gekregen. Het gaat om scholen, crèches, bejaardentehuizen en districten. De rest van de mensen werkt van 7 tot 11 uur. De dispensatie is verleend nadat de minister besloot om het principe van 'no work no pay' niet toe te passen.

Bakker geeft aan dat er gewerkt wordt aan een plan van aanpak om het BOG weer gezond te maken. "Het gaat niet alleen om de volksgezondheid, maar ook de organisatie moet gezond zijn," benadrukt de vakbondsleider. Door gebrek aan essentiële middelen kan het BOG zijn taken niet uitvoeren. Ook heeft de interim manager Prim Ritoe onlangs bedankt.

Aangezien het probleem bij BOG niet alleen opgelost kan worden door de minister, heeft de bond ook een gesprek aangevraagd met het Kabinet van de President. Tijdens dat onderhoud waren wel raadsadviseurs aanwezig, maar president Desi Bouterse was er niet bij. De problemen zijn daar ook aangekaart door de bond. Intussen heeft de minister toegezegd dat diverse concrete zaken gerealiseerd zullen worden. De bond heeft goede hoop. Na het gesprek met de minister woensdag, zullen de resultaten worden voorgelegd aan de algemene ledenvergadering die donderdag wordt gehouden.