DNA behandelt aanvraag naturalistatie ruim 420 personen
21 Nov, 12:12
foto


De Nationale Assemblee heeft voor vanmiddag een openbare vergadering uitgeschreven. Op de agenda staan vijf ontwerpwetten om vreemdelingen de Surinaamse nationaliteit te verlenen. Het gaat in totaal om meer dan 420 personen die gevraagd hebben om de Surinaamse nationaliteit te verkrijgen. Hun minderjarige kinderen krijgen automatisch ook de nieuwe nationaliteit van hun ouders indien de wetten worden goedgekeurd.

De commissie die de openbare behandeling voorbereidt, staat onder leiding van Grace Watamaleo (NDP). In de commissie hebben verder zitting de leden: Krishna Mathoera (VHP), Ruchsana Ilahibaks (NDP), Ingrid Karta-Bink (Pertjajah Luhur), Roché Hopkinson (NDP), Djoties Jaggernath (VHP) en Aida Nading (NDP).

In een huishoudelijke vergadering vooraf moet eerst goedkeuring gegeven worden aan het eindverslag van de commissie. Het gaat bij naturalisatie over het algemeen om een technische behandeling van de wet. Sinds de vorige zittingsperiode van De Nationale Assemblee wordt aangegeven dat over de bevolkingspolitiek een themadiscussie zal worden gehouden over het beleid om vreemdelingen toe te laten. Over het algemeen blijken dat mensen met een geringe scholing naturalisatie aanvragen.